VETENSKAP. THC som utlöser marijuanans psykologiska effekt kan även leda till infertilitet hos kvinnor.

Foto: Yandex.ru

Enligt en ny vetenskaplig studie genomförd i Kanada, kan tetrahydrokannabinol (THC) som är den ingrediens i marijuana som ger drogen dess psykologiska effekt, även orsaka infertilitet hos kvinnor.

Risken att inte kunna bli gravid ökar markant vid konsumtion av marijuana.

Vid tester på ko-ägg fann forskarna att drogen försenade äggens utveckling till viktiga stadier i deras utveckling.

Äggen utsattes för samma nivåer och koncentrationer av THC som när en människa använder marijuana i missbruks- eller i medicinskt syfte.

En av forskarna, Megan Misner, säger att läkare ofta uppmanar kvinnor att undvika marijuana under den tid de går på fertilitetsbehandling, men rådet har inte tidigare backats upp av bevis.

Nu finns alltså forskningsresultat som kan stärka läkarnas uppmaningar till kvinnor.

Ägg som utsätts för THC har betydligt färre konnexiner; gener som finns i friska embryon. Ju färre konnexiner, desto större risk är det att ett befruktat ägg inte kan utvecklas till ett barn, säger Misner.

— Ett sådant embryo har mindre chans att utvecklas längre än till dess första vecka i utvecklingen, och därmed leda till infertilitet, säger hon.

Enligt studien påverkas 62 gener av THC, jämfört med en kontrollgrupp.

Tidigare studier har visat att THC har flera sidoeffekter och biverkningar. En av dem är minskad stress, men för mycket av substansen kan istället leda till motsatsen: Ökad stress.

Användandet av marijuana har ökat i de stater som legaliserat drogen för ”rekreationsbruk”, som Kanada.


  • Publicerad:
    2020-04-16 15:10