HÄLSA. EU har godkänt att en så kallad partydrog används av psykiatrin för att bota depressioner. Det rör sig om ämnet esketamin, en starkare variant av ketamin, som ska tas i form av nässpray.

EU vill att deprimerade ska drogas med ett narkotikaklassat medel som administreras via nässpray. Foto: Public domain.

Den psykiska ohälsan i Sverige ökar lavinartat och redan 2017 berodde ungefär hälften av alla sjukskrivningar i landet på mentala problem. Bara mellan 2011 och 2016 ökade sjukskrivningen för psykiska problem med 111 procent.

Det är framförallt unga som drabbas och studier har visat att bland annat könsdysfori, vänstersympatier och artificiella preventivmedel som p-piller ökar risken för mental ohälsa.

Sverige tillhör också ett av de länder i världen som konsumerar mest antidepressiv medicin, med ungefär en miljon konsumenter. Det är en fördubbling sedan år 2000 och innebär att var tionde svensk går på någon form av psykofarmaka.

Trots detta tycks alltså den psykiska ohälsan öka vilket har lett till att EU har godkänt en helt ny typ av medicin som ska råda bot på problemet, rapporterar SVT.

Det handlar om en nässpray som innehållet ämnet esketamin, som är en starkare variant av narkosmedlet och ”partydrogen” ketamin  – i USA kallat ”Special K”. Drogen tillhör gruppen dissociativa droger som även innefattar DXM, lustgas, PCP och profetsalvia.

Enligt tillverkaren Janssen-Cilag, som ägs av den multinationella läkemedelsjätten Johnson & Johnson, botar esketamin depressioner snabbt och effektivt. I de kliniska studier som genomförts svarar minst sex av tio på behandlingen inom fyra veckor, vilket är ett betydligt högre resultat än de traditionella SSRI-medicinerna, även kallade ”lyckopiller”.

Enligt sajten Life Science Sweden uppvisade gruppen som behandlades med esketamin ”signifikant minskade depressiva symtom” och att man redan under dag två märkte skillnad. Man gjorde även uppföljningar upp till ett år efter behandlingen, vilket också visade på bibehållen effekt.

— Många med depression är i arbetsför ålder och det här borde kunna ge samhällsvinster som återgång i arbete, säger forskaren och psykiatrikern Mikael Tiger vid Karolinska institutet, till SVT.

Läkare kritiska: ”Samma effekt kan uppnås med gatudroger”
Men enligt kritiker har Janssen-Cliag varken kunnat bevisa att drogen verkligen botar depressioner eller att den är säker på sikt. Därför menar många experter att EU:s beslut att godkänna drogen har varit förhastat.

Bland kritikerna finns en grupp om tolv brittiska psykologer och psykiatriker som skrivit ett brev till det europeiska läkemedelsverket EMA. Enligt britterna är esketamin-sprayens effekt endast något bättre än placebo. Man menar att den korta känsla av eufori som uppnås av sprayen lika gärna kan skapas av vilken gatudrog som helst. I brevet jämför man EU:s beslut att godkänna esketamin med att man skulle använda kokain som behandling av depression.

Även svenska läkare har krävt att användningen av esketamin utvärderas ytterligare innan den introduceras i den svenska vården. I en insändare till Läkartidningen skriver och

Enligt Bremberg och Högberg kan det förklaras med att samtliga testpersoner fick en läkarkontakt på två timmar per behandlingstillfälle:

Många studier visar att stöd från en annan individ har positiva effekter på depression. Med tanke på att berörda patienter är i behov av förbättrad vård kan studiernas resultat motivera att de erbjuds två timmars fokuserad positiv uppmärksamhet av sjukvårdspersonal två gånger i veckan.

Men på Janssen-Cilag slår man ifrån sig kritiken.

— När man gör en sammanvägd bedömning av alla studier så finns det inga tveksamheter om att den här behandlingen är effektiv och säker, säger Mikael Själin som är medicinskt ansvarig på företaget.

Enligt läkare som SVT har talat med kan uppemot 90 000 svenskar komma att behandlas med esketamin, skulle drogen godkännas för den svenska vården. Samtidigt skriver psykiatrikerna Bremberg och Högberg att det kan röra sig om så många som 300 000 patienter som uppfyller kriterierna för behandlingen, vilket framförallt handlar om patienter som inte svarar på traditionell psykofarmaka.

Att esketamin godkänns för behandling i Sverige är dock inte klart ännu, då samtliga regioner har uppmanats att avvakta med förskrivningen tills Rådet för nya terapier har utrett frågan.


  • Publicerad:
    2020-03-04 12:07