UTRIKES. Enligt en studie genomförd av amerikanska myndigheter har självmordstalet ökat med 40 procent under de senaste 17 åren. Särskilt benägna att avsluta sina egna liv är amerikaner från arbetarklassen.

Antalet självmord per capita har ökat med hela 40 procent i USA under de senaste 17 åren, enligt en studie som genomförts av Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

År 2000 begick 12.9 personer per 100 000 invånare självmord, vilket år 2017 hade ökat till 18.0 per 100 000 invånare. Detta år valde alltså 38 000 amerikaner att ta livet av sig.

Högst är dödssiffrorna för män, som är 52 procent mer självmordsbenägna än snittet. Särskilt hög är överrepresentationen av män inom bygg- och naturresurssektorerna, som är 174 respektive 201 procent mer benägna att begå självmord.

Källa:
US suicide rate rises 40% over 17 years, with blue-collar workers at highest risk, CDC finds


  • Publicerad:
    2020-02-04 22:15