OHÄLSA. Förra året åt ungefär var tionde svensk antidepressiv medicin. Sverige hör nu till de länder i världen där befolkningen tar mest antidepressiva läkemedel.

Sverige hör till de länder i världen där befolkningen tar mest antidepressiva mediciner. Genrebild.

Ungefär en miljon svenskar äter antidepressiva läkemedel i Sverige. Det är fler än någonsin och en fördubbling sedan början av 2000-talet.

Den största ökningen är bland barn och ungdomar. På tio år har mängden medicin till barn i åldern 10-14 år tredubblats.

Systemtrogna forskare och experter menar att detta är positivt, eftersom ökningen är en följd av att det ”inte längre är lika skambelagt att söka hjälp för depression”, som forskaren och psykiatrikern Mikael Tiger uttrycker det. Vilket alltså skulle innebära att andelen som verkligen är sjuka inte alls behöver ha ökat.

—  En annan orsak är att patenten har gått ut på många antidepressiva, vilket har gjort att det nu är mycket billigare att förskriva dem, säger han.

En annan läkemedelsvurmare, Bo Runeson, som är självmordsforskare och professor i psykiatri vid Karolinska Institutet, är närmast glad över att fler svenskar äter lyckopiller.

Han menar att han har sett hur antalet självmord har minskat efter att de antidepressiva medicinerna introducerades.

På en direkt fråga från SVT om hurudida han tycker att det är rimligt att var tionde svensk tar antidepressiva läkemedel svarar Runeson:

— Jag tycker att det låter mycket, det gör jag. Men samtidigt är det viktigt att de som behöver det nu får det i en ökad utsträckning.

Han tillägger:

— En annan positiv effekt är att de antidepressiva läkemedlen till stor del har ersatt förskrivningen av lugnande mediciner vid ångesttillstånd.

Enligt Mikael Tiger utgör den höga förskrivningen av antidepressiv medicin inte någon risk för folkhälsan.

Men det finns också forskare som anser att den ökande användningen av antidepressiva medel är alarmerande.

— Förskrivningen av antidepressiva är ett stort experiment. Att så många äter medicinerna ger negativa effekter på folkhälsan, säger exempelvis psykiatrikern Göran Högberg.

Han pekar på att allt fler äter också medicinen under en längre tid, i vissa fall upp till 20 år, och att många inte kan sluta.

Andra forskare framhåller att det hårdnande samhällsklimatet med större utslagning, ensamhet och utanförskap, samtidigt med hårdare krav och mer utbrändhet, är orsaken till den ökande medicineringen.

Ylva Ginsberg på Socialstyrelsen erkänner att förekomsten av stressjukdomar har ökat i befolkningen, vilket ”kan vara en utlösande faktor” till att fler tar antidepressiva medel.

Kända biverkningar av antidepressiva mediciner är muntorrhet, huvudvärk, illamående, viktuppgång och nedsatt sexuell funktion.

Att en så stor andel av befolkningen äter antidepressiva medel bidrar också till att stora mängder läkemedelsrester följer med avloppsnätet, för att så småningom hamna i dricksvattnet som människor får i sig.

Undersökningar visar dessutom att antidepressiva läkemedel påverkar fiskars beteende.

Källor:
Allt fler svenskar tar antidepressiv medicin
Läkaren: Många blir beroende av antidepressiva mediciner
Antidepressiva läkemedel påverkar fiskars beteende


  • Publicerad:
    2019-11-27 19:00