MEDICIN En ny forskningsrapport kan komma att sätta stopp för en av historiens främsta framgångar för läkemedelsindustrin. Den visar nämligen att depressioner och kemisk obalans i hjärnan har väldigt lite med varandra att göra.

Cirka 695 000 kvinnor och 372 000 män hämtade ut antidepressiv medicin minst en gång under 2020, visar Socialstyrelsens siffror. Det har framförallt blivit vanligare bland unga i åldersgruppen 15 till 29 år, där 11 procent av kvinnorna och 5 procent av männen går på så kallade lyckopiller.

Men nu har en ny studie visat att den kemiska obalans som antidepressiva tabletter säger sig bota inte har ett starkt samband alls med depression.

Studien har undersökt depression och serotoninnivåer hos tiotusentals människor, utan att kunna hitta något samband. Detta kan slå hårt mot läkemedelsbolagen, som idag huvudsakligen säljer så kallade SSRI-mediciner mot depression utifrån övertygelsen att depression beror på för låga nivåer eller för lite aktivitet i hjärnan av signalsubstansen serotonin. SSRI-medicinerna sägs hämma hjärnans återupptagning av signalsubstansen, så att den därmed kan ge större verkan.

Forskarna har även studerat försökspersoner som artificiellt fått sina nivåer av serotonin sänkta, utan att kunna se minsta tecken på depression som följd.

Studien visar däremot att människor som utsätts för stressfulla situationer, och speciellt många sådana på kort tid, löper större risk att drabbas av depression.

— Många tar antidepressiva för att de har blivit ledda att tro att deras depression har en biokemisk orsak, men den här nya forskningen visar att denna övertygelse inte har grundats i bevis, säger studiens huvudförfattare, psykiatriprofessorn Joanna Moncrieff vid University College London.

— Det är alltid svårt att bevisa något med frånvaro av bevis, men jag tror att vi tryggt kan säga att efter omfattande forskning som genomförts över flera decennier att det inte finns några övertygande bevis om att depression beror på serotoninabnormiteter, speciellt inte av lägre nivåer eller reducerad serotoninaktivitet, fortsätter hon.

I studien hittade man till och med tecken på att behandling med SSRI-medicinen kan minska nivån av serotonin i hjärnan.

— Vår inställning är att patienter inte bör informeras om att deras depression beror på för låg nivå av serotonin eller på kemisk obalans och de bör inte ledas att tro att antidepressiva fungerar genom att påverka dessa obevisade abnormiteter, säger Moncrieff.

Andra psykiatriker kritiserar dock studien med påståenden om att antidepressiva ”hjälpt många”. En talesperson för brittiska Kungliga samfundet för psykiatriker säger i en kommentar som citeras av The Guardian:

— Antidepressiva är en effektiv, Nice-rekommenderad [Nice riktlinjer är ”bevisbaserade rekommendationer för sjukvård” i England. reds. anm.] behandling av depressioner som också kan ordineras för en rad fysiska och mentala hälsotillstånd. Vi kan inte rekommendera någon att sluta ta sina antidepressiva baserat på den här studien och uppmanar alla med frågor om sin medicin att kontakta sin allmänläkare.

Men Joanna Moncrieff håller inte med och menar att vårdens diskussioner om kemisk obalans och rekommendationer av antidepressiva är direkt vilseledande.

— VI förstår inte vad antidepressiva gör med hjärnan exakt, och att ge människor den här typen av desinformation hindrar dem från att ta underbyggda beslut om huruvida de ska ta antidepressiva eller ej, säger Moncrieff.