INRIKES. Enligt statistik från Socialstyrelsen fick över en miljon personer i Sverige antidepressiva läkemedel under 2020.

Enligt färsk statistik från Socialstyrelsen fick 1 070 000 personer i Sverige antidepressiva läkemedel under år 2020.

Antalet har ökat jämfört med föregående år, dock mindre än vad man kunnat förvänta sig med tanke på social isolering och arbetslöshet i spåren av coronapandemin och relaterade restriktioner.

Peter Salmi, utredare på Socialstyrelsen, tror dock att många dragit sig för att söka hjälp under förra året om att ökningen kunde ha varit större.

Bland de som fick antidepressiva läkemedel var kvinnor överrepresenterade. Nästan dubbelt så många kvinnor som män fick antidepressiva medel under förra året.


  • Publicerad:
    2021-03-02 21:45