INRIKES Adhd-diagnoser har ökat med 600 procent i Sverige de senaste 15 åren och i Stockholmsregionen är ökningen hela 1 700 procent. På motsvarande sätt har förskrivningen av narkotikaklassad medicin mot adhd ökat.

Det är DN:s Kristoffer Örstadius som i en rad artiklar har granskat den ökande diagnosticeringen av adhd på barn i Sverige. Bara under de senaste 15 åren har diagnoserna ökat med 600 procent i hela landet, medan ökningen i exempelvis Stockholmsregionen ligger på 1 700 procent, vilket helt saknar motstycke i jämförelse med andra diagnoser.

Socialstyrelsens undersökningsmetod visar att uppskattningsvis 8 procent av barnen i åldern 10–17 år har en adhd-diagnos från vården, medan Region Stockholm förra året uppskattade att detta gällde 11 procent i åldersgruppen 13-17.

DN skriver också att medicineringen av adhd ökat på ett motsvarande sätt i Sverige. Förra året fick 7 procent av pojkarna i åldern 10–14 år narkotikaklassad medicin utskriven mot adhd. Detta kan jämföras med 15 år sedan då motsvarande siffra var en procent.

Samtidigt finns inget som tyder på att adhd som sjukdom har ökat i Sverige. Forskare har genom undersökningar av det så kallade tvillingregistret kunnat visa att nivån av adhd-drag i stort sett har varit konstant i Sverige de senaste 16 åren. 

Läkemedelsbolagen kampanjar om adhd

Antalet diagnoser av adhd har ökat i de flesta så kallade höginkomstländer och DN visar bland annat hur övriga skandinaviska länder har en motsvarande ökning som i Sverige. Men medan 75 procent av alla som diagnosticerats i Sverige medicineras mot adhd är siffran lägre i våra grannländer. Bara Kanada och USA har en högre förskrivningsgrad än Sverige gällande adhd-mediciner.

Vanligtvis medicineras adhd med så kallade centralstimulerande medel, som exempelvis Concerta. Dessa har en amfetaminliknande effekt, vilket inte är helt okontroversiellt.

Förskrivningen är dock fortsatt hög, vilket ofta förklaras med att medicinerna visat sig vara väldigt effektiva mot adhd-symtom. Socialstyrelsen har dock konstaterat att läkemedelsföretagens reklam- och informationsmaterial riktat till vårdpersonal, patienter, familjer och skolor i Sverige ”ökat i omfattning och blivit allt mer påkostat”. Bland annat har läkemedelsbolagen skapat stora sajter som ”informerar” om adhd.