LÄKEMEDELSINDUSTRIN Den ökade kostnaden på råvaror och importberoende gör att viss medicin blir otillgänglig. Transportkedjor i Asien och coronarestriktioner sägs vara boven i dramat.

Den senaste tiden har personer med bland annat epilepsi och diabetes typ 2 haft svårt att få tag på mediciner tack vare brist hos apoteken. I vissa fall har man fått vänta i två veckor på att kunna hämta ut sina mediciner.

Men det är inte bara i Sverige som problemen uppstått. I en artikel hos Svenska Yle berättar man att finska läkemedelsmyndigheten Fimea fått in över 1900 anmälningar om störningar i tillgången på läkemedel i år, vilket är 40% mer än förra året.

Svenska Yle pekar på att en stor del av läkemedelsproduktionen är centrerad till Asien, främst Kina och Indien, där man fortfarande har restriktioner kvar efter coronapandemin och inte heller kommit ikapp i transportkedjorna efter de stora nedstängningar man haft.

En stor del av läkemedelsbristen kan också förklaras genom att man hittat fler användningsområden för läkemedel. Till exempel använder man diabetesmediciner för att behandla fetma.