DEPRESSION Så kallade magiska svampar som innehåller det narkotikaklassade ämnet psilocybin kan bota depression både på kort och lång sikt. Enligt forskaren och psykiatrikern Mikael Tiger är fynden ”sensationella”.

Så kallade lyckopiller har länge varit standard i behandlingen av depression inom vården, samtidigt som psykisk ohälsa blivit ett allt större samhällsproblem. Nyligen visade dessutom en omfattande forskningsstudie där man undersökt serotoninnivåer hos tiotusentals personer i flera decennier att SSRI-medicinernas påstådda effekt på hjärnan inte påverkar depressionen.

Istället ser allt fler forskare ett samband mellan färre synapser i hjärnan och depression, något som det narkotikaklassade ämnet psilocybin verkar kunna råda bot på, visar ny forskning från Karolinska Institutet (KI). Behandlingen är dock inte helt okontroversiell, då ämnet finns i så kallade magiska svampar som vid konsumtion har en stark påverkan på medvetandet som pågår i upp till sex timmar. KI beskriver det som en ”vakendröm” där tid och rum kan förvrängas, men också med risk för mardrömslika hallucinationer.

Efter ”trippen” har medlemmar i en försöksgrupp haft ett samtal om sin upplevelse med en terapeut, vilket i många fall har räckt för att bota personen från sin depression. Andra liknande forskningsrapporter från andra länder där man testat behandla depression med psilocybin har också gett positiva resultat.

— Det finns flera bra behandlingar mot depression. Men de tar ofta tid innan de ger effekt och alla svarar inte på behandlingarna. Som psykiatriker behöver jag ofta prova ett par behandlingar till varje patient innan jag hittar rätt och sen pågår behandlingen ganska länge, i regel nånstans runt ett år. Det skulle jag säga förklarar en del av det stora intresset för det här, säger Mikael Tiger, psykiatriker och docent vid Centrum för psykiatriforskning på Karolinska Institutet, till Aftonbladet.

Tiger är också tydlig med att försökspersonerna inte har fått äta ”magiska svampar” utan syntetiskt framställt psilocybin som har intagits i kapselform.

— Det finns studier som visar att de högre doserna psilocybin, som ger psykedeliska upplevelser, kan hjälpa mot depression, men det man inte vet är hur pass stor effekten är. För att ta reda på det måste man jämföra med placebo, säger Tiger.

Det är precis det som KI har gjort. I gruppen deltar 30 personer som lider av depression och hälften av dem har slumpats till att få en kapsel med psilocybin och hälften har fått placebo. I övrigt har processen för båda grupperna varit identisk och psykologer har varit med försökspersonerna hela vägen.

Enligt Mikael Tiger kan det vara en svår upplevelse att behandlas med psilocybin, men han vill inte beskriva det som ett ”rus”.

— Egentligen är det inte ett rus, utan en psykedelisk upplevelse. Det är inte positivt för alla. Vi har personer i vår studie som har haft svåra upplevelser. Men psykologerna är med under hela doseringen för att hjälpa patienten att hantera alla eventuella upplevelser som kan uppkomma.

Patienterna har sedan följts under ett år och enligt Tiger är det förvånansvärt hur positiv effekt man har kunnat observera i jämförelse med de traditionella antidepressiva medicinerna.

— Om man jämför med vanliga antidepressiva där man måste ta en tablett varje dag tills man känner sig helt återställd och sen i ytterligare mellan sex och tolv månader, så är det här bara en enda dos och därmed ganska kraftfullt, säger han.

Är belagt med stora risker

Mikael Tiger är noga med att poängtera att det är ett kraftfullt ämne som man måste ha respekt för. Bipolära eller personer som är i riskzonen för psykoser får inte delta i den här typen av studier.

— Psilocybin kan ge en omvälvande och i värsta fall negativ upplevelse som i sig kan vara skadlig. Därför är det så noga med den psykologiska delen av behandlingen, med förberedelsen, att två personer är med under behandlingen och följer upp efteråt. I de efterföljande sessionerna är fokus på vad det var som egentligen hände och hur vi kan förstå det.

Samtidigt kan vinsterna med behandling med psilocybin vara stora, hävdar Tiger.

— I bästa fall kan man bota depression med en enda dos och det är sensationellt, säger han.

Den svenska studien är en så kallad fas 2-prövning som förväntas vara klar i februari nästa år. För att psilocybin ska kunna användas som läkemedel behövs däremot en framgångsrik fas 3-studie.

— Då hamnar vi nånstans 2024 till 2026. Och det kommer säkert medfölja en del restriktioner, som krav på psykologiskt stöd. Så en behandling i sjukvården med psilocybin ligger ett par år framåt och förutsätter att det fortsätter visa att det har effekt och är säkert, säger Mikael Tiger.