INRIKES. Antidepressiva läkemedel påverkar fiskar och gör dem nervösa och fega, visar en ny studie. Även fiskarnas magar växer av preparaten, som i och med den stora användningen numera finns i vattendragen.

Genrebild. Foto: Piqsels (Public Domain).

I en avhandling som gjorts av Jerker Vinterstare vid Lunds universitet visar han att fiskar som utsätts för rester av antidepressiva läkemedel i vattnet kan ändra sitt beteende och bli nervösa och fega, skriver Fria Tider.

Den vanliga användningen av så kallade ”lyckopiller” – SSRI-preparat som prozac och fluxetin – som i stor mängd används mot psykisk ohälsa sätter numera spår även i vattendragen, där det finns rester av preparaten.

I SSRI-preparaten finns bland annat signalsubstansen serotonin. Vinterstare har i sin avhandling undersökt hur rester av just denna substans påverkar rudor. Det visar sig i resultatet av undersökningen att de individer som fått i sig en relativt hög dos serotonin blir mer nervösa och fega än de som inte fått i sig något.

Enligt Vinsterstare påminner serotoninets inverkan på rudor om hur SSRI-preparaten påverkar människor när de börjar med läkemedlet. Till en början kan då preparatet förstärka depressionen och framkalla självmordsbenägenhet.

Även fiskarnas kroppsform påverkas av SSRI-medlen, enligt studien. Om de får i sig de antidepressiva läkemedlen så blir magen större.


  • Publicerad:
    2021-04-08 17:40