Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.
Programmet Ge oss naturen tillbaka

Fantastiskt projekt för att rädda Danmarks insekter

Frank Erichsen leder programmet "Ge oss naturen tillbaka" Ska rädda landets hotade insekter.

Fiskarnas rike - ny naturdokumentärserie på SVT

Nytt fantastiskt filmat naturmaterial i Sverige I första avsnittet läggs fokuset på laxen som har försvunnit i vissa av våra älvar. 

Elefanter

Kenyas elefantstam ökar

Mindre tjuvjakt i Östafrika Djurlivet frodas

En vit älg i skogen

Vita älgar blir vanligare i Värmland

Vit älg syns i Värmland Ovanlig egenskap Kan finnas uppåt 100 djur.

Pingviner utrotas av den tasmanska djävulen

Australien. Det utrotningshotade pungdjuret tasmanska djävulen utrotar i sin tur pingviner.

Indier försöker bekämpa corona – smörjer in sig i koskit

INDIEN. Den senaste veckan har Indien drabbats hårt av en ökande smittspridning av corona. Därför har många indier återvänt till en gammal hälsoritual som man tror ska bekämpa viruset, man smörjer in sig i koskit.

Kan vi skapa ett hållbart skogsbruk?

DEBATT. Karl Folkesson funderar i den här artikeln på hur vi kan skapa ett hållbart, och rent av nationalsocialistiskt skogsbruk.

Fega och nervösa fiskar av antidepressiva medel

INRIKES. Antidepressiva läkemedel påverkar fiskar och gör dem nervösa och fega, visar en ny studie. Även fiskarnas magar växer av preparaten, som i och med den stora användningen numera finns i vattendragen.

Fjällräven ökar i Norden

NORDEN. Populationen av fjällrävar i Norden växer. År 2000 fanns det omkring 40-60 individer, idag har populationen växt till strax över 450 vuxna djur.

Ruttnande minkar avlivade på grund av covid-19 förgiftar grundvattnet i Danmark

NORDEN. Danmarks coronapolitik mot minkfarmar ger allvarliga miljöskador.

Hundens dvärgbandmask hittad i vargar

INRIKES. De första fallen av parasiten hundens dvärgbandmask har hittats hos vilda vargar i Sverige.

Ny form av Covid-19 upptäckt i Danmark – miljoner minkar ska avlivas

DANMARK. Miljoner minkar i Danmark ska avlivas efter att en muterad Covid-19 smitta har upptäckts bland människor.

Sopor och sönderslagna bilar – kommunen städar upp efter bärplockarnas läger

INRIKES. Söderhamns kommun får nu städa upp efter hitresta bärplockare som utnyttjat den svenska allemansrätten för att slå läger i skogarna och som ägnat sig åt omfattande nedskräpning. Sönderslagna bilar, kringspridd mat, blöjor och trosskydd är bara en del av skräpet som lämnas kvar när bärsäsongen är över.

Det hemska djurplågeriet bakom asiatiska “djurräddningsvideos”

DJURPLÅGERI. YouTube-användaren Nick Crowley har granskat fenomenet med asiatiska "djurräddningsvideos", där det ska se ut som att folk hittar och räddar djur i nöd. Bakom kulisserna döljer sig ett skrämmande djurplågeri.

WWF: 68 procent av världens djur har försvunnit – på bara 46 år

NATUREN. En rapport visar att populationerna av däggdjur, fiskar, fåglar, reptiler och amfibier har minskat med i genomsnitt 68 procent mellan 1970 och 2016. Skogsskövling och exploatering som drivs av överbefolkning, ökad global handel och konsumtion pekas ut som huvudanledningar.

Naturvårdsverket föreslår att vildsvin kan serveras i den offentliga sektorn

INRIKES. Naturvårdsverket föreslår att vildsvin borde kunna serveras i den offentliga sektorn. Vildsvinspopulationen i Sverige växer, men ännu är konsumtionen av vildsvinskött liten.

Rekordmånga storkar häckar i Sverige – fler än på 100 år

NATUREN. Storkarna som under en period var utdöda i Sverige har nu återvänt och är fler än på hundra år. Anledningen är att våtmarker anlagts så att storkarna trivs.

Skarven – en överlevare med stil och attityd eller ett skadedjur?

NATUR. Pelikanfågeln skarv har sedan den var nära utrotning i början av 1900-talet etablerat sig på allvar vid nordiska vattendrag. Medan vissa fängslas av denna fågels udda personlighet, pekar andra på konsekvenserna dess närvaro har för växtlighet, fiskebestånd – och lukten.

Fler utrotningshotade arter i Sverige

DJUR OCH NATUR. Enligt Artbankens lista för år 2020 har markant ökning skett av andelen undersökta arter som rödlistas jämfört med mätningen 2015. En annan tydlig tendens är att allt fler fågelarter hamnar på listan.

Havsörnens framgångssaga i Finland: I år kläcktes en unge – i Helsingfors

DJUR OCH NATUR. Yle berättar att havsörnen, som under många år var utrotningshotad, genom förra årets rekord i antalet nyfödda ungar nu definitivt är livskraftig i Finland. Arten häckar i finska storstäder och i år föddes för första gången en unge i sådan miljö.

Invasiva arter ska bekämpas

INRIKES. Mårdhundsprojektet har i år fått uppdraget att inte bara bekämpa mårdhundar, utan alla invasiva djurarter i Sverige.