DJUR & NATUR En majoritet av riksdagen ser ut att rösta för EU:s fortsatta krav på mer fiske i Östersjön. Detta trots att fiskbestånd kollapsar.

Överfiske

"Överfiske innebär att man tar ut fisk snabbare än vad den kan föröka sig. Bestånden av fisk har minskat dramatiskt i Västerhavet och Östersjön under de senaste 100 åren, och överfiske anses i de flesta fall vara den största orsaken."

Texten kommer ifrån webbsidan Havet.nu.

EU röstade under förra året igenom nya fiskekvoter för unionens länder. Nu fortsätter man att pressa Sverige på att öka fisket i Östersjön, trots att både forskare och kustfiskare varnar för överfiske.

Bestånden av torsk har kollapsat i delar av Östersjön, andelen lekmogen sill har minskat med 80 procent sedan 70-talet och strömmingbestånden sjunker också, visar flera studier.

Globalistorganisationen EU vill trots det att sillfisket i Östersjön ska öka med 14 procent, något som en majoritet av riksdagens partier ser ut att gå med på.

Bland riksdagens partier är det endast Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Liberalerna som vill minska fisket.