DJUR & NATUR En studie från Hawaiis universitet visar att regionala fiskeförbud både hjälper fisken och fiskarna runtomkring områdena.

En studie från Hawaiis universitet bekräftar att fiskeförbud i väl valda områden skapar bättre förutsättningar för fiskebestånd, samt ökar fångsten runtomkring de skyddade områdena.

Forskarna observerade ett marint naturreservat utanför Hawaii som heter något så lättuttalat som ”Papahānaumokuākea Marine National Monument”.

Reservatet är världens största havsområde med fiskeförbud på sina 160 000 kvadratkilometer, jämfört med exempelvis Sverige som är cirka  450 000 kvadratkilometer stort.

Studien konstaterade att fångsten av gulfenad och storögd tonfisk utanför det skyddade området ökade med 54 procent, samt att fångsten av alla fiskarter ökade med omkring 8 procent.