DJUR & NATUR Intensivt fiske i Östersjön har lett till att flera arter hotas. Nu ska trålgränsen flyttas längre ut i havet.

De senaste åren har det storskaliga industrifisket blivit allt intensivare i Östersjön. Fiskebåtarna har börjat röra sig närmare kusterna, vilket bland annat har tagit hårt på bestånden av strömming.

Efter uppmaningar från naturorganisationer har regeringen till sist beslutat att flytta den tillåtna gränsen för trålarfiske efter strömming längre ut i havet.

Åtgärdens effekter ska utvärderas genom att man upprättar ett försöksområde från Kalmar i söder till Bottenviken i norr. Däremellan ska man hålla koll på hur bestånden utvecklar sig.

— Att industrifisket påverkar följer ekologisk logik. Vi har tre arter som konkurrerar om samma föda. Om man fiskar väldigt hårt på två av dem gynnas den tredje, i det här fallet storspiggen, och kan ta större plats på bekostnad av de andra två, säger Gustaf Almqvist, marinekolog och projektledare på Länsstyrelsen i Stockholm, till Östersjöcentrum.

Den utflyttade trålgränsen kommer åtminstone att gälla till 2027, varefter man ska utvärdera dess effekt. Förhoppningen är att strömmingen inte längre ska hotas av överfiske.