DJUR & NATUR Kustfiskare från hela Sverige har bildat en förening för att bekämpa industrifiskets utsugande av strömmingen i Östersjön.

Överfiske

"Överfiske innebär att man tar ut fisk snabbare än vad den kan föröka sig. Bestånden av fisk har minskat dramatiskt i Västerhavet och Östersjön under de senaste 100 åren, och överfiske anses i de flesta fall vara den största orsaken."

Texten kommer ifrån webbsidan Havet.nu.

Det stora industrifisket har fått stora konsekvenser på fiskbestånden i bland annat Östersjön. Överfisket har resulterat i att strömmingbestånden har krympt rejält.

Nu har kustfiskare från hela Sverige bildat en förening för att främja småskaligt fiske och rädda strömmingbestånden. Yrkesfiskaren Tom Sundell är vice ordförande för nybildade Sveriges kustfiskares intresseförening.

— Det började fluktuera hårt när de 1990 började industritråla. Vi började varna redan då, men det har som sagt inte lyckats, säger Sundell till SVT Nyheter.

Den nya föreningen ska pressa politiker och myndigheter att begränsa industrifisket så att man inte tar upp för mycket fisk. Man vill även minska bestånden av säl och skarv, två rovdjur som man menar skadar sill- och strömmingbestånden för mycket.

Havs- och vattenmyndigheten meddelar att man ska pröva att flytta ut trålgränsen för större fartyg längre ut i Östersjön på en del platser, i syfte att försöka upprätta fiskbestånden.