FISKBESTÅND Läget är kritiskt för den europeiska ålen och vilda Östersjölaxen i Sverige, enligt en ny rapport. Samtidigt skjuter regeringen återigen upp åtgärder som skulle förbättra deras livsmiljöer, vilket WWF kritiserar skarpt.

En ny rapport från bland annat World Fish Migration Foundation och Världsnaturfonden (WWF) visar att världens bestånd av vandrande sötvattenfiskar har minskat med i snitt 81 procent sedan 1970-talet. Nedgången är störst i Latinamerika, Karibien och Europa. I Sverige är det framför allt den europeiska ålen och den vilda Östersjölaxen som är hårt ansatta, så pass att läger beskrivs som akut.

— Det är otroligt sorgligt, säger Inger Melander, expert på fiske och marknad på WWF, till Dagens Nyheter.

— Vi vet vilka problemen är, men trots vår kunskap saknar vi motivation att driva på förändringar som kan säkerställa dessa arters fortsatta existens.

Fiskebestånden minskar på grund av flera faktorer kopplade till människans inverkan på biologin. Förutom överfiske hotas bestånden av sjukdomar, invasiva arter och föroreningar. Förändringar i habitat eller förstörda livsmiljöer spelar också en stor roll.

I strömmande vatten finns många exempel på störningar i form av barriärer och dammar som ofta kan kopplas till vattenkraftverk. Så sent som förra veckan rapporterade Partille tidning och SVT om hur ett tjugotal ålar hittats i en container vid ett vattenkraftverk.

Under flera år har politiker försökt modernisera vattenkraftens miljövillkor för att minska kraftverkens skadliga effekter på ekosystemen. Det arbetet har nu pausats två gånger av den nya regeringen. I början av maj beslutade regeringen att skjuta fram arbetet ytterligare en gång till juli 2025, med motiveringen att det finns brister i det tidigare arbetet.

— Det är jättehemskt att de fortsätter skjuta fram beslutet, säger Inger Melander.

— Återigen förstår man att regeringen inte vill förstå vilka effekter detta får på den biologiska mångfalden och de ekosystemtjänster som dessa arter och livsmiljöer förser oss med. Det påverkar inte bara arterna utan också oss när balansen i ekosystemen rubbas, säger Melander.

Regeringen motiverar också besluten med kraftverkens betydelse för elförsörjningen och energiberedskapen, vilket Melander inte helt köper.

— Många av de mindre dammarna kunde man ta bort eller bygga omlöp vid så att fiskarna kan ta sig förbi barriärerna. Man kan också göra vattendragen mer naturliga utan att ge avkall på energiproduktionen, säger hon.

Även om läget är allvarligt för både ålen och laxen så är hoppet inte ute. Åtgärder som fiskestopp och restaurering av livsmiljöer kan leda till att fiskbestånden återhämtar sig.

— Många arter har en god chans att återhämta sig, inklusive ålen och laxen. Det kräver tid och tålamod, säger Melander.

Internationella Havsforskningsrådet (ICES) rekommenderar noll fångst för all europeisk ål och för vild lax i Östersjön och i älvar med svaga bestånd.