DJUR Puckellaxen, som planterades ut som matfisk av ryska fiskare på 1950-talet, har sedan länge varit ett problem i Norge. Nu är den invasiva fisken på väg att ta sig till Sverige.

Puckellaxar har blivit ett växande problem i Nordnorges älvar, och nu är de även på väg att invadera svenska vatten. Denna invasiva art hotar ekosystemet och det finns oro för dess påverkan på inhemska laxbestånd.

Bakgrunden är att puckellaxen, som ursprungligen härstammar från norra Stilla havet, planterades ut av ryska fiskare på 1950-talet. Den har sedan dess spridit sig och trivs nu även i de svenska vattnen.

2017 skedde en dramatisk ökning av puckellaxpopulationen, och det finns teorier om att den stigande vattentemperaturen har gynnat deras etablering. Denna ökning har väckt allvarlig oro bland forskare och myndigheter.

— Risken är att de för med sig sjukdomar och bidrar till övergödning i annars näringsfattiga vatten. Dessutom kan puckellaxen ätas av räv och havsörn som plötsligt får väldigt mycket större tillgång till mat. Ingen vet vilka konsekvenserna av det blir – det är ett ekologiskt experiment, säger Eva Thorstad forskare inom marinbiologi vid det norska forskningsinstitutet Nina till finska HBL.

Puckellaxarna utgör en risk genom att de kan föra med sig sjukdomar och orsaka övergödning i känsliga vattenmiljöer. Dessutom fungerar de som byten för rovdjur som rävar och havsörnar, vilket kan påverka hela ekosystemet.

Svenska myndigheter har ännu inte infört en officiell övervakning av puckellaxbeståndet, men det pågår forskningsprojekt för att kartlägga situationen. Om puckellaxen fortsätter att sprida sig kan det få allvarliga konsekvenser för våra vattenmiljöer och det redan sköra laxbeståndet.

— Övervaka den noga och följ utvecklingen av hur den sprider sig. Om den sprider sig vidare till Östersjön kan det bli oanade konsekvenser, avslutar Thorstad i en hälsning till sina svenska kollegor.