KOMMENTAR Nordiska motståndsrörelsens ledare Fredrik Vejdeland kommenterar mordet på Mikael i Skärholmen. Artikel ursprungligen publicerad på Motståndsrörelsen.se.

Under onsdagskvällen cyklade Mikael mot badhuset i Skärholmen tillsammans med sin 12-årige son. Ett kriminellt gäng som säljer knark helt öppet utanför badhuset ropade något åt Mikael, varpå han vänder sig om för att konfrontera dem. Mikael hade länge stört sig på kriminaliteten i området, dödskjutningarna och hur allt blivit i Sverige. Det hela slutar med att en ur gänget tar upp en pistol och avrättar Mikael mitt framför ögonen på sin son.

Avrättningen av Mikael tjänar som en påminnelse om vilken verklighet vi lever i. Ett land där det blivit vardagsmat att svenska kvinnor gruppvåldtas, där förnedringsrån av svenska ungdomar sker regelbundet och där ockupanterna numera avrättar vanliga medborgare om någon ifrågasätter deras verksamhet.

Efterspelet är lika väntat som äckligt och floskelartat från de som är direkt ansvariga för dessa dåd. Nu kommer krokodiltårarna, bortförklaringarna och rop på ”hårdare tag” från de som möjliggjort och fortfarande möjliggör dessa brott mot svenska folket.

”Ett anständigt samhälle”

Det spelar ingen roll hur mycket politiker säger sig vilja bekämpa kriminella när de hela tiden importerar nya främlingar till vårt land som begår övergrepp på svenskar. Gruppvåldtäkterna, förnedringsrånen och avrättningarna av de som står upp mot dem är ett ockupationsbeteende som har sin grund i en flera decennier lång folkutbytespolitik av samma krafter och makthavare som tagit hit dem från första början och nu står och låtsasgråter och gör billiga politiska poänger.

– Samtidigt inser vi att om vårt fria, öppna och anständiga samhälle ska förbli öppet och anständigt måste vi alla förstås göra vad vi kan för att visa civilkurage, säger justitieministern Gunnar Strömmer (M).

Det samhälle som lämnats på vid gavel för främlingar, och därmed möjliggör att ockupanter fritt kan ta sig till Sverige och avrätta familjefäder, är alltså ett ”anständigt” sådant enligt justitieministern.

I praktiken är det riksdagspolitikerna och media som hindrat svenskar från att våga säga ifrån. Att anamma Strömmers uppmaning om civilkurage innebär uppenbarligen en fysisk fara, men också en social sådan. Svenskar som är motståndare till mångkulturen hängs ut, bekämpas och bestraffas med full kraft då det värsta brottet av alla är att värna svenskarnas intressen. Det är en attack på vårt ”anständiga samhälle” enligt Gunnar Strömmer.

Konsekvensen av den psykologiska krigföringen mot vårt folk, i syfte att för främmande intressen kunna genomföra det mångkulturella samhället utan motstånd, är att svenskarna har blivit mentalt kastrerade och skuldbelagda. Det har också lett till att främmande gäng utvecklat ockupationsbeteende utan motstånd och därmed fått ett psykologiskt övertag mot svenskar överlag. Att inte tillräckligt många visar civilkurage och gör motstånd är anledningen till att Mikael sköts till döds. Uppstickare måste hållas kort.

Alla partier måste hållas ansvariga för denna samhällsutveckling, även Sverigedemokraterna. Jimmie Åkesson poserar nu gärna i artiklar där han ropar på hårdare tag, men överlag är han mer bekymrad över islam än om de miljontals främlingar som befinner sig i vårt land. Det är inte islam i sig som dödar svenskar. Skjutningarna, sprängningarna, gruppvåldtäkterna, förnedringsrånen och avrättningarna sker på grund av en så kallad mångkultur som få svenskar vill ha och som Sverigedemokraterna också förr var mot. Denna mångkultur är möjliggjord på grund av både Reinfeldts ”öppna era hjärtan”-politik och Åkessons motsvarande ”öppen svenskhet”-politik.

Om denne man är kristen eller ateist och har lärt sig det svenska språket så är han lika svensk som dig och mig enligt både Reinfeldt och Åkesson.

Liberalismen mördar svenskar

Grundproblemet till den situation vi befinner oss i är det liberala samhället, det som Strömmer och alla andra politiker ser som det anständiga och enda tänkbara. Inom liberalismen är vi alla lika och eftersom så är fallet föreligger det inga hinder att ha massiv invandring och mångkultur. Tabula rasa, var något som den liberale filosofen och förgrundsgestalten John Locke talade om. Alla föds som oskrivna blad.

Detta är inte sant, inte ens inom ett folk och definitivt inte mellan folken. Om detta varit sant hade världens alla folkslag bildat och skapat snarlika samhällen och kulturer överallt. Om detta varit sant hade inte ett land som Sverige förändrats från en trygg och välmående nation till en katastrofzon efter några decennier av massinvandring.

Men det liberala samhället är inte bara grunden till vårt mångkulturella samhälle och orsaken till att Mikael mördas. Det är också anledningen till att vi inte kan stoppa utvecklingen – annat än om vi först befriar oss från liberalismens gift.

Jimmie Åkesson kan förorda hårdare tag bäst han vill, men han vet mycket väl att detta inte går att stoppa i ett liberalt samhälle. Därför är hans uttalanden meningslösa och mer ett utslag av att han vill nischa sig genom att framstå som lite mer radikal för att kunna plocka upp röster som kan tänkas vilja utmana systemet i sig. Det är bara ett spel och Åkesson är lika mycket skådespelare som alla andra politiker.

Visst går det att sätta in militär, men mot vilka grupper? ”Gängen”? Vad spelar detta för roll om gängen rekryterar nya medlemmar av de främlingar som redan är här eller plockar från de hundratusen nya som kommer nästa år? ”Muslimer”? Hur många av dessa främlingar är ens troende muslimer? Och hur ska allt detta ens genomföras?

Det enda sättet att i grunden lösa alla de problem som mångkulturen skapar är att återkalla i stort sett alla icke-svenskars medborgarskap och inleda en fullskalig repatriering, som Nordiska motståndsrörelsen vill. Nordiska motståndsrörelsen kommer att ompröva medborgarskap för alla som har kommit hit sedan 1975, vilket var det år då beslut togs om att göra Sverige mångkulturellt, utan folkligt stöd, som ett resultat av omfattande lobbyverksamhet i judiskt ägda medier i Sverige.

Att genomföra detta i en liberal demokrati är naturligtvis omöjligt då det kräver ett nytt synsätt där man gör skillnad på folk och frånsäger sig den ”allas lika värde”-ideologi som råder och som företräds av samtliga riksdagspartier. I stort sett måste vi bryta den härskande klassens liberala hegemoni och endast en kraft som redan från början vill revolutionera samhället, och inte är anfrätta av demokratiskt tankegods, kommer att kunna åstadkomma detta.

Därför måste svenskar organisera sig och göra motstånd. Organisering för sina egna gruppintressen och motstånd mot det ”anständiga” liberala samhälle som mördar och utrotar svenskar.