NORDFRONT Martin Saxlind skriver om Nordfronts månadsbudget och förklarar kortfattat vad den innefattar.

Månadsbudget december

För att gå runt ekonomiskt behöver Nordfront få in ca 20 000 kr i månaden.

Swisha till 072-875 04 27 för att donera till Nordfront. Märk överföringarna med ”Gåva”. Daniel Olofsson står som mottagare.

31%
insamlat

I egenskap av chefredaktör är det tyvärr mitt ansvar att tänka på tråkiga saker som pengar.

Att dra in pengar är något vi är sämre på än andra nationella projekt och alternativmedier. Vi har ingen betalvägg, vi har inga fiffiga försäljningstricks och vi har (tekniskt sett) inga egna bankkonton. Vi har inte heller några anställda, men vi har ändå ett visst behov av pengar. Därav den här artikeln och den nya mätaren ni kommer se på hemsidan.

Hur månadsbudgeten ser ut

Föreningen Nordfront finansierar driften av Nordfront.se, Nordisk Radio och vissa andra hemsidor av liknande karaktär. På grund av censuren på Youtube, Spreaker m.fl. plattformar måste vi driva egna hostinglösningar som Peertube.se för att hålla våra filmer och poddar online. Det finns också en del hemsidor som inte syns utåt men används internt i det redaktionella arbetet.

Våra kostnader innefattar alltså mer än driften av den här hemsidan. Inflationen det senaste året har dessutom gjort att flera av våra räkningar blivit dyrare. Detta samtidigt som vi ibland kunnat märka av att det kommit in mindre donationer än vanligt, vilket också säkert kan härledas till den ekonomiska situationen.

Därför måste vi nu få lite mer förutsägbarhet i våra intäkter för att kunna täcka våra utgifter på ett långsiktigt hållbart sätt. I skrivande stund behöver vi för att gå runt en månadsbudget enligt följande:

  • 7000 kr i rena IT-utgifter för drift av våra hemsidor.
  • 8000 kr i löpande utgifter för olika tjänster och mjukvaror som vi och våra samarbetspartners nyttjar för att kunna bedriva effektiv journalistik.
  • 5000 kr för att kunna täcka mer sporadiska utgifter och för att kunna bygga upp och upprätthålla en ekonomisk buffert för oväntade utgifter (t.ex. juridiska tvister och liknande).

Vi behöver alltså sammanlagt få in runt 20 000 kr i månaden för att verksamheten ska flyta på. Det är inte lite pengar, men det är inte heller mycket sett till alla hemsidor detta finansierar. Och skulle man sätta pengarna i jämförelse med de enorma mängder ideellt arbete våra skribenter, poddare, filmklippare, IT-tekniker och så vidare lägger ner är det faktiskt en imponerande låg kostnad som vi driver väldigt omfattande och relativt komplex verksamhet för.Avslutningsvis

Min förhoppning är att vi de kommande månaderna utan större problem ska komma upp i det uppsatta målet. Om vi gör det kommer vi kanske skruva upp målet något – inte för att jävlas, utan för att vi faktiskt kan förbättra vår verksamhet med mer pengar!

Det pågår t.ex. en mindre teknisk revolution vad gäller AI och bildhantering just nu och sådana tjänster kostar ofta pengar. Det är också möjligt att vi vid behov kommer starta tillfälliga insamlingar för specifika ändamål, om huvudinsamlingen skulle bli klar i väldigt god tid en viss månad.

Med detta sagt tackar jag alla våra läsare för både allt ert tidigare stöd och allt kommande stöd! Era donationer gör vår verksamhet möjlig.