INRIKES Flera partier kritiserar sedan flera veckor en vänsterpartists val av klädsel då hon haft på sig en otillåten politisk symbol – en palestinasjal. Själv bemöter hon kritiken genom att påpeka att palestinier i detta nu genomlider ett folkmord.

I riksdagen finns det ordningsregler som säger att politiska manifestationer inte får förekomma. De regler som alla partiers gruppledare enats om innefattar också enligt SVT klädkoder enligt vilka man inte får bära kläder med politiska budskap eller några slags märken som signalerar en politisk ståndpunkt. Utöver detta ska även den som vistas i plenisalen ha ”vårdad klädsel”.

En som under de senaste veckorna ska ha brutit mot dessa regler genom att bära en palestinasjal är vänsterpartisten Lorena Delgado Varas. Hon har fått tillsägelser för sjalen fyra gånger och även kritiserats av flera partier. Hon har tagit det hela med ro och fortsatt att bära sjalen.

— Det är bra med ordningsregler, men det kommer alltid finnas en gråzon. Att förbjuda en sjal är en sån zon. Den stora frågan är ju att det pågår ett folkmord mot det palestinska folket, kommenterar hon.

Karl Lindberg, talmannens pressekreterare, uppger att det pågår diskussioner i riksdagen om Delgado Varas regelbrott men att det inte finns särskilt stor chans för att några konsekvenser kommer som en följd av hennes klädval.

— Det är inte så mycket som kan hända, säger pressekreteraren.