DUBBELMORAL Myndigheten ”Inspektionen för strategiska produkter” blundar när ett svenskt företag levererar krigsmaterial som den judiska terrorstaten använder i mördandet av palestinier.

I tider av västliga sanktioner mot ett krigförande Ryssland inleder nu det svenska företaget Aimpoint, som producerar rödpunkts-sikten av erkänt högsta klass, med svenska myndigheters goda minne ett nära samarbete med den israeliska vapentillverkaren Emtan – vars gevär genom Israels minister för offentlig säkerhet Ittamar Ben-Gvirs försorg mass-distribueras till så kallade bosättare på av den judiska staten ockuperad palestinsk mark.

Officiellt exporterar Sverige varken vapen eller annat krigsmateriel till Israel. Inte desto mindre har svenska Aimpoint ingått ett avtal med den israeliska vapenproducenten avseende leverans av rödpunkts-sikten, vilka har den fördelen att de ytterst enkelt kan appliceras på skjutvapen och därvid drastiskt öka deras precision. Det svenska företaget gör på sin hemsida anspråk på att med sitt lasersikte ha ”revolutionerat skjuttekniken på korta och mellanlånga avstånd med rörliga mål”.

Den svenska myndigheten Inspektionen för strategiska produkter (ISP) – som bland annat har till uppgift att fastslå huruvida eller ej en produkt är att betrakta krigsmateriel – uppvisar en påtaglig motvilja att utreda detta fall. Myndighetens enhetschef för krigsmateriel David Åhlén hemfaller till bruk av cirkelbevis när han i mejlkorrespondens med tidningen Dagens ETC argumenterar att eftersom Sverige ”inte godkänt export av krigsmaterielklassade Aimpointsikten till Israel”, så måste det avtal som här refereras till ”med största sannolikhet avse civila sikten”.

Enligt Shir Hever, sakkunnig på området israelisk militärindustri och verksam inom såväl Alliance for Justice between Israelis and Palestinians (BIP) som BDS Movement har Emtan sedan den 7 oktober drastiskt höjt sin produktionstakt – för att kunna mätta den israeliska armén IDF:s ständigt växande aptit på vapen.

Israels regering har sedan al-Aqsastomens inledande den 7 oktober haft en klar ambition att beväpna landets judiska befolkning.

— Man har avreglerat den privata marknaden. De som hade licens för lättare vapen får bära maskingevär … Den som har ett skjutvapen kan sedan enkelt köpa sikten eller andra tillbehör som gör dem till taktiska vapen, förklarar Hever i tidningen och fortsätter:

— Jag vet inte hur Aimpoint resonerar. Men ett svenskt företag som tillverkar den här sortens produkter har ett ansvar för att inte utrusta bosättare – som bryter mot internationell lag – med taktiska vapen.