NORDFRONT Våra fantastiska läsare har skapat budgetbalans.

20 000 kr – som vi efterfrågade i månadsbudget-artikeln – har nu samlats in.

Stort tack till alla som donerade och hjälper oss att hålla Nordfront vid liv!

Vi tar bort mätaren från löpsedeln för stunden, men den ligger kvar i slutet av artiklarna och kommer att uppdateras kontinuerligt med hur mycket över mål vi ligger. Överskottet sparas i vår buffert för oväntade utgifter, inköp av teknisk utrustning och liknande.

Mot slutet av månaden kommer vi att nollställa mätaren och påbörja insamlingen för augusti.

Om insamlingen nästa månad går i mål lika snabbt kanske vi får höja målet till 25 000 kr.

Förutom att skänka pengar kan ni hjälpa oss att utveckla Nordfront genom att engagera er i nyhetsredaktionen eller bara spamma vänner, bekanta och helt okända människor på internet med länkar till våra artiklar.

/Redaktionen