DJUR & NATUR Forskare från Göteborgs universitet har testat en ny metod för att plantera ålgräsängar. Något som bland annat ska hjälpa den utrotningshotade ålen.

Europeisk ål är en akut hotad art till följd av stort ålfiske, övergödning, muddring och exploatering av kustområden.

Men under det senaste året har forskare från Göteborgs universitet testat en ny metod för att hjälpa ålen. Man har planterat ålgräsängar på grova sandbäddar.

— Det här är första gången metoden med sandtäckning har testats i stor skala med lyckat resultat. Det visar att det går att återplantera ålgräs även där förhållandena är svåra och våra vanliga metoder inte fungerar, säger Per Moksnes, forskare vid Göteborgs universitet.

Ålgräsängar är en typ av miljö som är avgörande för livet i havet och utgör en av de mest artrika miljöerna och produktiva ekosystem vi har. På västkusten har den här typen av miljöer minskat med 80 procent.

2021 inleddes projektet där man skulle plantera nya ålgräsängar. Det började med att man täckte bottnen av grov sand, för att sedan plantera 80 000 ålgräsplantor på ett 10 000  kvadratmeter stort område i en havsvik intill Lilla Askerön i närheten av Tjörn och Orust.

Under september i år återvände forskarna till testområdet för att utvärdera metoden, och upptäckte att antalet ålgräsplantor hade mer än tiodubblats till 860 000 stycken.

Sandbottnen ska ha bidragit till att vattnet blir mindre grumligt, vilket har gynnat ålgräsets tillväxt. I takt med att den här ålgräsängen växer kommer rötterna att binda sediment, vilket vidare resulterar i mindre grumlighet.

Forskaren Moksnes berättar dock att metoden blir väldigt kostsam, och att det är bättre att skydda befintliga ålgräsängar än att plantera nya. Det återstår att se hur den nya metoden hjälper ålbeståndet.