DJUR & NATUR Den konstgjorda ön Pepparholm skapades i Öresund på 90-talet. Nya undersökningar visar ett omfattande djur- och växtliv.

Den danska ön Peberholm, eller Pepparholm, byggdes på 1990-talet när man skulle anlägga Öresundsbron. Ön huserar början av tunneln mot Köpenhamn och bron mot Malmö.

Pepparholm är 130 hektar stor och biologer förbryllas över hur många nya arter som hittas på den konstgjorda ön varje år. Sammanlagt över 600 växtarter och 30 häckande fågelarter.

— Tofsvipor, fiskmåsar och silltrutar har varit på väg att försvinna på grund av tätare växtlighet. Men efter fjolårets röjning av buskar och träd kan vi se att de har etablerat sig starkare på ön och håller sig kvar, säger Hans Ohrt, miljökonsult på Øresundsbron.

I år häckade för första gången gråhäger och skedand på ön. Efter förra årets röjning hoppas förvaltarna att man ska kunna locka dit tärnor.

—  Sent under häckningsperioden observerades ett mindre bestånd av kentsk tärna i det röjda området på öns södra sida. Vi tror att den började häcka på annat håll och sedan flyttade till Peberholm. Att attrahera just häckande tärnor är ett av målen med de naturvårdande insatserna på ön, säger Ohrt.

Förutom växter och fåglar har man observerat insekter, spindlar och harar, som man tror har rört sig över isen på vintern.

Speciella regler för att skydda biologisk mångfald

Pepparholm skyddas av specifik lagstiftning i Danmark, som både ska se till att främja den biologiska mångfalden och att växtligheten på ön utvecklas naturligt.

Bortsett från bil- och järnvägstrafik som passerar på Öresundsbron får endast brons personal, biologer och naturförvaltare besöka ön.

Efter att ön konstruerades såg man det som ett biologiskt experiment, där flera forskare förväntade sig att naturen skulle ta över ön på egen hand. Något som man kunde konstatera att den har gjort.

Pepparholm befinner sig alldeles intill den naturliga ön Saltholm.