DJUR & NATUR Havsörnen var i princip utdöd i Danmark under 1800-talet. Nu krossar arten nya tillväxtmål varje år.

Havsörnen har tidigare jagats mycket hårt i Danmark då man såg rovfågeln som en konkurrent om småvilt. Under 1800-talet verkade arten vara utrotad i landet.

1967 fridlystes alla rovfåglar i Danmark och 1992 startade Dansk Ornitologisk Forening ett projekt som kallades ”Projekt Örn”. Målet var att återfå havsörnen till landet och att man skulle få 75 häckande par fram till år 2040.

Sedan flera år tillbaka har man krossat tillväxtmålet gång på gång. Under förra årets örnräkning konstaterades 152 häckningar i landet, jämfört med 0 häckningar 1992.

— Ursprungligen förväntade vi oss att det skulle behövas stora skogsområden med minst 200 år gamla ek- eller bokträd för att hysa havsörnar med bon. Idag finns det exempel på havsörnspar som slår sig ner i små barrskogar och i fristående höga träd i öppen natur. Bara det råder lugn och ro i en lämplig radie från boet, säger Kim Skelmose, som är ledare för DOF:s Projekt Örn, till Danmarks Radio.

Projekt örn innefattar även kungsörnen och fiskgjusen, (fiskeørn på danska). De här två arterna har det betydligt svårare, konstaterar föreningen.

Därför kommer man att hålla extra uppsikt över örnarna de kommande åren.