DJUR & NATUR Söderhamn, Ovanåker och Nordanstig är tre nya kommuner som ställer om till hyggesfritt skogsbruk.

Allt fler kommuner väljer att ställa om till hyggesfritt skogsbruk på kommunal mark, något som gynnar både den biologiska mångfalden, naturupplevelsen i skogen och i många fall ekonomin.

Nyligen beslutade Trollhättans kommun att implementera metoden. Men nu ska även Söderhamn, Ovanåker och Nordanstigs kommuner gå samma väg.

Gemensam plan för biologisk mångfald

De tre kommunerna, som tillsammans äger 5300 hektar skog, ska nu ta fram en gemensam skogsbruksplan för att främja den biologiska mångfalden. Man har däremot inte annonserat hur stora delar av skogen som ska brukas med metoderna.

I en intervju med tidningen Ljusnan berättar flera kommunföreträdare att man vill vara ett gott exempel för andra kommuner och privata skogsägare.

— Kommunen kan gå i frontlinjen, jag tycker det finns ett viktigt symbolvärde i att visa att det går, säger Johan Olanders, planeringschef på Ovanåkers kommun, till tidningen.

— Det är lättare att nyttja hyggesfria metoder om fokus inte bara ligger på kortsiktiga ekonomiska resultat, säger Olanders vidare.

Rapporter om stora fördelar med metoderna

Under året har det publicerats flera rapporter som pekar på fördelarna med de hyggesfria skogsbruksmetoderna. I mars publicerade skogsmästaren Annalena Lohaus en rapport som beskrev hur Sverige kan ställa om till metoderna.

Även Naturskyddsföreningen har kunnat visa upp statistik över metodernas ekonomiska lönsamhet jämfört med det förödande kalhyggesbruket.