Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Nyinrättad karttjänst med uppgift att värna skogen

40 178 ha extra värdefull skog avverkningslistad Ny teknik mest använd för gammal skog.

Trots bra ersättning – bestämd markägare vägrar upplåta mark för vindkraft

Vill leva ”utan solblink och ljudbuller” Vindkraftsföretaget vill hemlighålla avtal med markägare angående bygget.

Kalhygge

Naturreservat skulle stoppas – kommunen överklagar

Markägare vill skövla 380 år gammal skog med rödlistade arter Överklagas nu av kommunen och boende i området.

Fler kommuner ställer om till hyggesfritt skogsbruk

Söderhamn, Ovanåker och Nordanstig ställer om ”Finns ett viktigt symbolvärde i att visa att det går”.

Trollhättan Stad börjar med hyggesfritt skogsbruk

Satsar allt på biologisk mångfald och rekreationsvärden  Slopar avkastningskrav för kommunala skogar.

Sveriges högsta träd har dött

Mölnbackagranen Vid 132 års ålder och en höjd på nästan 50 meter dog Sveriges högsta levande träd.