VINDKRAFT En person i byn Ljungsarp vägrar upplåta sin mark för bygge av en ny vindkraftspark trots att ersättningen för arrendet är rätt högt. Företaget bakom bygget vill att avtalen med markägarna hålls hemliga, men när de får frågan om varför säger en talesperson att formuleringen i avtalen ska åtgärdas.

I slutet på förra året fick Ingela Cronholm Edgren ett brev från ett företag som vill bygga elva vindkraftverk i byn Ljungsarp. Ingela som äger skog i området där vindkraftverken ska resas erbjuds av bolaget nästan en halv miljon kronor per år i 35 års tid för arrendet av marken. Pengarna är dock ingenting som får henne att vilja upplåta sin mark åt företaget för skövling.

— Jag vill bo här resten av mitt liv. Detta skulle kunna bli verklighet när jag är pensionär, då vill jag gå hemma, utan solblink och ljudbuller, säger Ingela till Sveriges Television (SVT).

Den rasfrämmande SVT-reportern påpekar för Ingela att ”det finns ett enormt behov av grön el i hela landet idag” och ställer på bruten svenska följdfrågan: ”är det inte bra om det byggs vindkraftverk?

— Vi har redan elproduktion så det täcker behovet för vårt land. Elen blir samma sak som att vi säljer vår skog, det är pengar det handlar om, svarar Ingela på frågan.

300 meter höga vindkraftverk

Företaget bakom vindkraftsparken vill enligt SVT hålla avtalen de skrivit med markägarna hemliga. Trots detta pratar man nu i Ljungsarp om att de kraftverk som är planerade i byn kan bli upp till 300 meter höga. Cronholm Edgren säger att informationen om de höga vindturbinerna kommer från markägare som valt att acceptera erbjudandet och trots företagets önskan om att hemlighålla avtalen, har valt att gå ut med innehållet i dessa.

— Det innebär att man inte får diskutera avtalen med någon annan. Det kan vara så att grannfastigheten inte får en krona, men blir otroligt drabbad, säger Cronholm Edgren.

Daniel Pettersson menar att uppmaningen om att hemlighålla avtalen har ”missats att tas bort” och att de kommer att åtgärda detta. Vidare kommenterar han också att han gärna skulle diskutera med de som är kritiska till planerna.

– Det är väl sunt att vara kritisk. Jag hade gärna pratat med de som har åsikter för att bilda oss en uppfattning, säger Daniel Pettersson.