Dagens datum 30 oktober: Vid 17 års ålder blir Gustav Adolf kung över Sverige.

Gustav II Adolf.

Gustav II Adolf.

Den 9 december 1594 föds Gustav Adolf på Slottet Tre Kronor som son till dåvarande hertig Karl och Kristina av Holstein-Gottorp. Hans framtid var ännu inte utstakad. Även fast hertig Karl var son till Gustav Vasa var det inte alls säkert att han skulle bli något annat än hertig, eller att hans son, Gustav Adolf, en dag skulle bli kung över Sverige.

Den dåvarande kungen, Sigismund, var brorson till hertigen och kung av Polen, storfurste av Litauen men även kung av Sverige (1592–1599). Den naturliga arvsrätten pekade inte till Gustav Adolfs favör. Kung Sigismund hade fått en son, som skulle ärva tronen, och om inte sonen kunde bli kung skulle tronen tillfalla hans halvbror, hertig Johan av Östergötland, eller hans söner. Vad kunde hertig Karl göra åt det?

Hertig Karl skulle bli kung genom att helt enkelt aggressivt utmanövrera och bekriga Sigismund, som mest höll sig i Polen. År 1595 sammankallade hertigen en riksdag i Söderköping där man fastställde att han skulle vara riksföreståndare i kungens frånvaro. Sigismund svarade genom att förklara riksdagen olaglig och ogiltigförklarade dess beslut.

Under samma riksdagsmöte förbjöds den katolska gudstjänsten och det beslutades att alla katoliker skulle landsförvisas. Hertig Karl motverkade länge sin bror Johan III:s försök att styra Svenska kyrkan i katolsk riktning. Gustav Adolf lär under tidiga år ha lyssnat på sin fars förakt gentemot katolicismen och påvedömet, vilket han i vuxen ålder skulle bege sig ut för att bekämpa.

Govert Camphuysens målning slottet Tre Kronor från Slottsbacken (1661)

Govert Camphuysens målning slottet Tre Kronor från Slottsbacken (1661)

Hertig Karl drabbade samman med Sigismund och på hösten 1598 vann Karl en viktig seger vid Stångebro utanför Linköping. Sigismund drog tillbaka sin här till Polen. Året därefter avsattes Sigismund på riksdagen i Stockholm och året därpå beslutade riksdagen i Linköping att anta hertig Karl som kung. Till sist avsade sig hertig Johan av Östergötland sina anspråk på tronen och efter mycket om och men kröntes Karl den 17 mars 1607. Gustav Adolf var då 13 år gammal, men redan mycket mogen för sin ålder.

Vid sex års ålder var Gustav Adolf med då flottan seglade till Livland, i hårt oväder, och mitt i vintern återvände han genom Finland och runt Bottniska viken. Vid denna tid inspekterade han också fartyg och fick se krigsplatser. Gustav Adolfs barndom var enligt Herman Lindqvist ”fylld med härdande strapatser i närkontakt med kriget och verkligheten”. Karl IX ville att Gustav Adolf så tidigt som möjligt skulle bli vuxen och klara sig själv.

Gustav Adolf fick en gedigen allmänutbildning av den gode pedagogen Johan Skytte som omfattade kunskaper i historia, religion, arimetrik, geometri, mekanik, optik, geografi, astronomi, vältalighet och språk. Gustav Adolf skulle i vuxen ålder behärska tyska, holländska, latin, franska och italienska och delvis förstå andra språk, såsom ryska och engelska. Han undervisades också i filosofi och kunde citera Cicero utantill. Han var minst sagt bildad.

Johannes Bureus.

Johannes Bureus.

Han lärare i historia var universalgeniet Johannes Bureus, Sveriges förste riksantikvarie och riksbibliotekarie samt den förste att nedteckna runalfabetet. Historikern, vetenskapsmannen och runforskaren Bureus ville bland annat anta runskriften som det officiella alfabetet. Han ansåg att påven hade fått kontroll över Europa genom att den katolska kyrkan hade trängt undan runskriften. Återinförandet av runor, bland annat genom sin Runa-ABC-boken, var därför en slags kulturkamp från Bureus sida. Bureus menade att hyperboréerna härstammade från svenska förfäder. Sannolikt har Buerus bidragit till Gustav Adolfs stora visioner och senare erövringståg.

Gustav Adols käraste väggprydnad var gobelänger med motiv ur goternas historia och hans far, kungen Karl IX, talade om de gotiska förfäderna som de som ”fordomdags det romerska riket övervunnit”. Även Johan Skytte var en del i denna undervisning. Gustav Adolf växte alltså upp i en miljö där man satte tilltro till vad förfäderna åstadkommit och vad som skulle kunna åstadkommas igen. Herman Lindqvist skriver:

För Gustav Adolf blev tidigt äran, kampen och försvaret av sin och nationens ära  ett av de frivande momenten i livet, och med äran menade han också uppfylld plikt. I allt han själv skriver och talar offentligt återkommer detta. Det är hans plikt att träda i förfädernas fotspår, det blir hans mål och programmet för hans framtida liv.

Genom den allomfattande utbildningen blev Gustav Adolf verbalt begåvad och en stor talare. Därför fick han också delta tidigt i regeringssammanträden. Redan vid tolvårsåldern uträttade han offentliga uppdrag med främmande sändebud och vid femton års ålder höll han å faderns vägnar det första av sina trontal. Gustav Adolf utbildades tidigt i krigföring av ett antal olika officerare som var experter på modern krigskonst. Han var redan som sexåring med om krigsövningar. När Gustav Adolf skulle tillträda som kung var grunden redan lagd.

Den 30 oktober avled Karl IX. Därmed inleddes Gustav Adolfs regeringstid. Gustav Adolf var dock fortfarande omyndig och en förmyndarregering sattes in. Det var heller inte säkert att Gustav Adolf skulle bli kung då Sigismund nu gjorde anspråk på tronen. Sverige var vid denna tid mycket fattigt och låg dessutom i krig med tre länder – Ryssland, Danmark och Polen. Danmark hade intagit Kalmar och en katastrof var nära, men Gustav Adolf visade sig mycket skicklig i försvaret av Sverige.

Gustav Adolf antog titeln ”Sveriges, Götes och Vendes utvalde konung och arvsfurste, storfurste till Finland, hertig uti Estland och Vestmanland”.

Han hade tre valspråk:

Min Gud och de segerrika vapnen.
Ära vare den Högste, de sinas tillflykt.
Gud med oss.

Nordfronts historieredaktion kommer återkomma med fler artiklar om Gustav II Adolf.

Rekommenderad läsning: Historien om Sverige – När Sverige blev stormakt (Av Herman Lindqvist)

Artikeln publicerades ursprungligen 2013-10-30.


  • Publicerad:
    2018-10-30 00:01