SVENSK HISTORIA. Erik Dahlbergs Suecia et hodierna (Det forna och nuvarande Sverige) kommer i vår att bli tillgängligt digitalt på Internet – för alla.

Suecia

Suecian är ett topografiskt planschverk med koppargravyrer över stormaktstidens Sverige på 1600-talet. Verket var från början tänkt som en gåva till främmande makter och betydelsefulla personer men började ges ut för försäljning 1716. Den innehåller 353 planscher varav ett hundratal är bilder på städer i dåvarande Sverige (inklusive Österlanden), något fler på slott och herresäten, resten är historiska platser som Birka och Uppsala högar, kyrkor eller annat som låg i samtidens intresse.

Samlingen är den tidigaste och viktigaste bildkällan vi har till Sveriges förflutna, den har satt bilden av hur Sverige tog sig ut visuellt. Före Suecian finns bara enstaka nedslag, förklarar historikern Jonas Nordin.

Jonas Nordin har tillsammans med konstvetaren Börje Magnusson skrivit boken ”Drömmen om stormakten” där hela historien om Erik Dahlberghs livsverk berättas. Hans livsverk beskriver en tid när Sverige hade etablerat sig som politisk kraft genom bland annat framgångar på slagfältet. Dahlberghs mål var att ge Sverige ett kulturellt kapital som skulle föra upp det i nivå med andra kulturländer i Europa, till exempel Frankrike.

–Han uttryckte det själv:… ”Och visa att bortom bergen bor ock folk”, berättar Nordin.

Planschverket över Sverige fick inte det genomslag internationellt som Dahlbergh hoppats på, men har gett bilden av hur Sverige såg ut på 1600-talet.

Många har genom åren fokuserat på felen som finns i Suecian, till exempel har slott blivit större och fler flyglar ritats till, detta på grund av att Dahlberg inte kunde åka runt till alla slotten och gårdarna när han skrev verket utan fick till mångt och mycket förlita sig på andrahandsinformation. Fokus borde ligga på alla rätt som finns i verket.

Kungliga Biblioteket kommer att göra verket tillgängligt på nätet under våren. Där kommer samtliga gravyrer, provtryck och 600 skisser med fram- och baksida att ingå. En del material finns redan nu att tillgå för nedladdning HÄR.

Gravyrerna i Suecian skulle egentligen föregås av texter men det blev aldrig verklighet –förutom på fjorton ark som det gjordes provtryck av. Även dessa kommer att finnas tillgängliga i den digitala versionen av planschverket.


  • Publicerad:
    2016-02-02 22:25