HISTORIA. I april 2014 öppnades Erik den heliges skrin i Uppsala Domkyrka. Den 16 mars kommer representanter från Svenska kyrkan och Uppsala Universitet att berätta om projektet och vilka resultat som analysen givit.

Stockholms_stads_tredje_sigill

Kung Erik som han avbildades på Stockholms stads sigill, känt från 1376.

Forskare från olika områden har undersökt benen från skrinet och kan nu berätta mer om var Erik den Helige, egentligen Erik Jedvardsson, bodde och hur han levde. Det kommer även rapporteras om analysen av skadorna på Erik den Heliges halskotor, som förhoppningsvis kan berätta om hur han dog.

Benskörhetsanalysen av skelettet kommer att ge ledtrådar om var han levde och vad han åt. Forskarna redovisar också hur hög sannolikheten är att det faktiskt är kvarlevor från just Erik den Helige som ligger i kistan.

Erik den helige var kung av Sverige på 1100-talet. Hans födelsedatum är okänt, men han dog den 18 maj 1160 i strid då han halshöggs av den danske prinsen Magnus Henriksson efter att ha vägrat avsluta en gudstjänst och sätta sig i säkerhet. Mirakel sades ske efter kungens död och 1198 blev Erik upptagen i Vallentunakalendariets helgonförteckning och är Sveriges nationalhelgon. Han blev dock aldrig helgonförklarad av påven.

Källa:

Benen från Erik den heliges skrin analyserade


  • Publicerad:
    2016-03-15 20:35