ARKEOLOGI. I Trondheim i Norge har arkeologer hittat den ursprungliga kyrka som Norges skyddshelgon Olof den helige vilade i.

Olof den helige var ett populärt helgon i hela Norden. Här i form av staty från Väte kyrka på Gotland.

Olof den helige var ett populärt helgon i hela Norden. Här i form av staty från Väte kyrka på Gotland.

Arkeologer har börjat gräva ut en stengrund där en träkyrka har legat i centrala Trondheim. Man tror nu att detta är den kyrka där kung Olof II Haraldsson, eller Olof den helige, först begravdes när han helgonförklarades efter sin död 1030.

I ett mail till Fox News skriver Anna Petersen, som leder utgrävningen:

Den nyligen genomförda utgrävningen av en kyrkogrund i centrala Trondheim av arkeologer från Norska Institutet för Kulturminnesforskning (NIKU) är en av de mest betydelsefulla arkeologiska upptäckter i Norge under senare tid.

I utgrävningarna har man bland annat hittat något som ser ut att vara en brunn, vilket kan vara en så kallad helig brunn kopplad kring kulten av Olof den helige. Utgrävarna tror dock att de kan komma att hitta mycket mer än så.

— Utgrävningarna kan komma att fortsätta under 2017. Vi ser redan indikationer på att Olofs kyrka inte är den första byggnaden på platsen, berättar Anna Petersen.

Det finns nämligen spår som kan tolkas som att en ännu äldre träkyrka har legat på platsen som man i såna fall tror kommer från Olof I Tryggvasons tid samt ytterligare spår som kan härledas från vikingatiden. Arkeologerna tror att det handlar om en handelsplats, men rent historiskt var det vanligt att de första kristna kungarna valde att placera sina kyrkor på gamla hedniska helgedomar.

Olof den helige dog den 29 juli 1030 under slaget vid Stiklestad medan han stred mot rivaliserande hövdingar i sitt försök att kristna Norge. Två år efter sin död helgonförklarades han och placerades alltså med största sannolikhet i den träkyrka som nu grävs ur, innan hans kvarlevor flyttades till Nidarosdomen, eller domkyrkan i Trondheim.

Olof den helige är Norges skyddshelgon och var länge en av Nordens populäraste helgon och under hela medeltiden vallfärdade folk från hela Norden till Nidarosdomen i Trondheim för att vörda kung Olofs kvarlevor. Tillsammans med jungfru Maria är Olof den vanligaste helgonbilden i nordiska kyrkor.

Källor:
Spennende funn av en tidlig middelalderkirke i Trondheim.
Altar of ”Viking” King Who Christianized Norway Discovered


  • Publicerad:
    2016-12-15 11:45