SKOKLOSTER. En anmälan om skadegörelse har kommit in till polisen från Håbo pastorat. Någon har ristat in en tillbejdan till Satan i Flasta kyrkoruin.

Flasta kyrkoruin är kvarlämningarna efter Flastas gamla kyrka, byggd i romansk stil under 1100-talets första hälft. Kyrkan är byggd av långhus och ett torn fanns i väster. På 1240-talet börjades Skoklosters kyrka byggas med tillhörande klosteranläggning och 1288 invigdes den nya kyrkan. Betydelsen för Flasta gamla kyrka försvann och några år senare brann den ner utan att återuppbyggas.

Under 2006 utfördes arkeologiska grävningar inom ruinens område och ett flertal fynd tillvaratogs.

På tisdagen inkom en anmälan från Håbo pastorat om skadegörelse på kyrkoruinen. Skadegörelsen ska ha inträffat någon gång mellan maj och i måndags. Någon eller några har ristat in en bön till Satan på korset i kyrkoruinen.

KÄLLA:
Skadegörelse på kors i ruin


  • Publicerad:
    2016-07-05 18:20