ARKEOLOGI. Nya fynd från utgrävningar vid Sandby borg på sydöstra Öland visar att glashantverket är minst 200 år äldre än man tidigare trott. Sandby borgs centrala betydelse under 400-talet befästs ytterligare.

En skiss över hur borgen troligen såg ut under 400-talet.

En skiss över hur borgen troligen såg ut under 400-talet.

Sandby borg är en speciell typ av så kallad fornborg på Södra Öland. Till skillnad mot de övriga fornborgarna är den byggd alldeles intill vattnet. Vanligtvis ligger borgarna en bit in i land och har fungerat som tillflyktsort för invånarna vid orostider. Detta har gjort att intresset för Sandby borg är stort och mycket resurser har lagts och läggs ner på att gräva ut den. Nordiska fornborgar kan dateras från början av vår tideräkning till fornborgsbyggandets högtid mellan 400- och 500-talet.

Den första arkeologiska undersökningen vid Sandby borg gjordes 2010 och sedan 2011 har det gjorts regelbundna undersökningar med stöd av Kalmar läns museum och Museiarkelogen i sydost. Den geofysiska utgrävningen som gjordes 2010 visade bland annat en 4 meter tjock mur samt inte mindre än 53 hus. Man kunde även se att marken innanför murarna varit uppodlad under 1800-talet.

Vid utgrävningarna 2014 påträffades ett romerskt guldmynt, en så kallad solidus, präglat för den romerske kejsaren Valentinianus III som regerade mellan år 425 och 455 e.kr. Det låg gömt i ett stolphål längst inne i ett av husen i borgen. Andra fynd som hittats är guldsmycken, vapen och andra dyrbarheter. Detta är något som gör att forskarna tror att borgen är byggd av ölänningar som tjänstgjort som legoknektar i Romarriket på 400-talet. När sedan Västrom föll i slutet av 400-talet återvände många hem till Öland.

sandbyborg

Svensk glashistoria
Det senaste fyndet vid utgrävningarna i borgen är spår och spillrester från en glasverkstad och man har även funnit ett 30-tal olika glaspärlor.

– Årets resultat är en stor nyhet och glashanteringen var en överraskning för oss alla, säger projektledare Helena Victor, Museiarkeolog i sydost vid Kalmar läns museum.

Tidigare har fynd från glashantverk endast hittats vid de stora centralplatserna i Skandinavien och varit daterade till 600-talet. Detta fyndet från 400-talet visar dels att glashantverkets historia är äldre än man tidigare trott samt Sandbys centrala betydelse under århundradet. Sannolikt har man tillverkat glaspärlor och glasmassan tros ha hämtats från Romarriket, något som var vanligt under perioden.

Våldsam historia
Hittills har 14 individer hittats, varav 2 barn och flera av dem har spår av dödligt våld. Skeletten har påträffats liggande precis så som de föll när de höggs ned. Forskarnas teori är att borgen på 480-talet attackerats genom en snabbt utförd och välplanerad massaker. Liken begravdes alltså aldrig och enligt den lokala muntliga traditionen från tiden före fyndens återfinnande säger följande: ”Det är något hemskt med Sandby borg”.

Är du intresserad av att läsa mer kring utgrävningarna av Sandby borg? Läs mer på deras hemsida genom att klicka HÄR.

Källor:
Sveriges äldsta glasverkstad funnen på Öland
Hemvändande legoknektar byggde Sandby borg
Wikipedia – Sandby borg


  • Publicerad:
    2016-07-18 19:33