ARKEOLOGI. Vid de arkeologiska utgrävningarna vid Ore Älv har man hittat fynd från stenåldern. Fynden visar på att de första människorna kom till Dalarna för omkring 10 000 år sedan.

skattungbyn

Under två säsonger har arkeologer från nio olika länder samarbetat vid utgrävningarna intill Ore Älv i Skattungbyn i norra Dalarna. Nu har man hittat fynd från stenåldern som tyder på att de första människorna kom till Dalarna för runt 10 000 år sedan.

— Vi har hittat lämningar efter stenåldersmänniskor, troligtvis de första människorna som kom till Dalarna för cirka 10 000 år sedan. Det är första gången vi fått veta att det fanns så tidiga bosättningar i den delen av Skandinavien, säger Kjell Knutsson, professor i arkeologi vid Uppsala Universitet och ledare för utgrävningen.

På platsen för utgrävningen har man upptäckt en stenåldersbosättning. Fynd som gjorts är bland annat tuff, en vulkanisk sten. Man har även hittat rester av brända älgben.

ödsagl

Tuff, vulkanisk sten.

— Man har grillat köttet och benbitar har blivit kvar i marken. Tack vare benresterna har vi kunnat göra en så kallad Kol-14 datering, vilken i sin tur visat när människorna vistades på platsen. Detta är väldigt intressant och första gången vi fått veta att det så tidigt fanns bosättningar i den delen av Sverige, säger Mikkel Sørensen, framstående stenåldersexpert och lektor vid Köpenhamns universitet.

Tidigare har man trott att stenåldersmänniskorna enbart kom från syd. Men nu vet man att de även kom från norra Sverige och Västnorge men även från Finland och de baltiska länderna.

Källa:
10 000 år gamla föremål hittade vid Ore Älv


  • Publicerad:
    2015-08-13 22:20