ARKEOLOGI. Just nu pågår en arkeologisk utgrävning vid Skällviks Borg i Östergötland. Nära 20 personer deltar och hittills har tre mynt från 1300-talet påträffats, varav minst ett är präglat i Söderköping.

Mynt präglade i Söderköping.

Mynt präglade i Söderköping.

Skällviks borg omnämns första gången på 1200-talet och ägdes omväxlande mellan Linköpings biskopar och kungamakten. Borgen byggdes först som en skans, ett slags försvarsverk, mot anfall från sjövägen och skulle hindra fiender att ta sig till Söderköping. Med tiden byggdes skansen ut till en fästning och låg bara ett par kilometer från den kända Stegeborg.

Det är ovanligt att två borgar av den här digniteten ligger så tätt. De stridigheter som landet befann sig i under 1200-1300-talet, med bland annat Nyköpings Gästabud som känd händelse, gjorde att både Skällviks borg och Stegeborg lades i ruiner. Endast Stegeborg byggdes dock upp igen, varför vet man inte.

Skällviks borgruin, som undersöktes senast 1902 av August Waldemar Lundberg, grävs nu ut igen tack vare ekonomiska bidrag från en stiftelse. Närmare 20 arkeologer och arkeologistuderande vid Umeå universitet deltar och hittills har man hittat tre mynt från 1300-talet. Ett av mynten är präglat i den medeltida storstaden Söderköping.

— Att vi direkt känner oss säkra på att myntet gjorts i Söderköping, beror på att det är inpräglat ett stort S mitt på myntet, förklarar arkeologen Martin Rundkvist som leder utgrävningen.

Tack vare undersökningen 1902 är det lättare att genomföra en utgrävning nu. Lundberg klarlade den arkitektoniska delen väldigt bra.

— Däremot samlande han inte in småföremål, som vi gör nu, men i och med att han tömde ruinen på stora rasmassor, kan vi nu komma åt kulturlagen. Och vi har redan hittat ett fint stensatt källargolv, mynt, spik och ben, som visar att de åt mycket spädgrisar, säger Rundkvist.

En föreläsning om Skällviks borg och sommarens utgrävning kan vara aktuell i höst i Söderköping.

Källa:
Mynt hittade från 1300-talet


  • Publicerad:
    2016-07-18 13:55