Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Sensationellt arkeologiskt fynd i Dalarna

ARKEOLOGI. För första gången har man hittat människoben från stenåldern i Dalarna.

Tidigare okänt gravfält från järnåldern hittat

INRIKES. Ett tidigare helt okänt gravfält från yngre järnåldern har hittats i Vankiva i Hässeholms kommun. Det är mycket ovanligt att helt okända gravfält hittas.

Smältande glaciäris i Norge avslöjade gammalt bergspass från vikingatiden

NORGE. Smältande glaciäris i Norge har uppenbarat ett gammalt bergspass som användes under vikingatiden. Många sällsynta arkeologiska fynd av välbevarade vardagsföremål, kläder och annat har gjorts.

Hundratals vikingasvärd funna i Estland

VIKINGAR. Arkeologer har hittat fragment från ett hundratal vikingasvärd i Estland.

Människokranium funnet i Grekland – kan vara 200 000 år gammalt

ARKEOLOGI. Enligt ett internationellt forskarteam kan ett modernt människokranium funnet i Grekland vara över 200 000 år gammalt.

10 000-årigt skandinaviskt DNA hittat på västkusten

ARKEOLOGI. 10 000 år gammalt mänskligt DNA har hittats i tuggad björknäverkåda från en stenåldersboplats på västkusten.​

Andra länder chockade – i Sverige kastas arkeologiska fynd på skroten

Fornlämningar bevisar: Nordbor bryggde öl långt innan kristendomen

ARKEOLOGI. Ett nytt fynd av malt som använts för att brygga öl under järnåldern omkullkastar tidigare teorier om att Nordens folk lärde sig att brygga öl av kristna munkar,

8 000 år gamla skallar hittade i Motala

INRIKES. Arkeologer har funnit 8 000 år gamla skallar i Motala. Några av huvudena tros ha varit fästa vid träpålar.

Olof den heliges ursprungliga helgedom hittad av arkeologer

ARKEOLOGI. I Trondheim i Norge har arkeologer hittat den ursprungliga kyrka som Norges skyddshelgon Olof den helige vilade i.

Ovanligt välbevarade fynd från jägarstenåldern kartläggs Skåne

ARKEOLOGI. En grupp forskare från Lunds universitet kartlägger just nu en lagunmiljö utanför kusten i skånska Österlen där man bland annat har hittat ovanligt välbevarade fynd från jägarstenåldern.

Nya fynd vid regalskeppet Kronan

ARKEOLOGI. Vid sommarens dykningar vid regalskeppet Kronans vrak har man hittat flera ädla fynd. Det är ovanligt och fynd av den här digniteten har bara skett två gånger innan sen man återfann vraket 1980. I höst hoppas man kunna visa upp sommarens fynd på Kalmar läns Museum.

Svenskt glashantverk redan på 400-talet enligt fynd

ARKEOLOGI. Nya fynd från utgrävningar vid Sandby borg på sydöstra Öland visar att glashantverket är minst 200 år äldre än man tidigare trott. Sandby borgs centrala betydelse under 400-talet befästs ytterligare.

1300-talsmynt hittade vid utgrävning av medeltida borg

ARKEOLOGI. Just nu pågår en arkeologisk utgrävning vid Skällviks Borg i Östergötland. Nära 20 personer deltar och hittills har tre mynt från 1300-talet påträffats, varav minst ett är präglat i Söderköping.

Forntida kung anfader till häften av alla västeuropeiska män

RASBIOLOGI. Nya rön inom genetikforskning visar på att över hälften av alla västeuropeiska män har en och samma anfader. Man tror att han var en stor hövding eller konung i Europa under perioden då stenålder gick över till bronsålder, och som var början till framväxten av en ny härskande elit på kontinenten.

Vikingatida grav hittade i hotellträdgård

VISBY. I hotellträdgården bakom Clarion Hotell i Visby har det gjorts ett vikingafynd. En grav innehållandes en vuxen person med ett litet barn i famnen har kommit fram vid en schaktning.