ARKEOLOGI. Enligt ett internationellt forskarteam kan ett modernt människokranium funnet i Grekland vara över 200 000 år gammalt.

Den moderna människan kan ha kommit till Europa betydligt tidigare än vad man tidigare trott, enligt ett internationellt forskarteam som daterat ett modernt människokranium till 210 000 år. Kraniet hittades för 40 år sedan i Apidimagrottan i södra Grekland.

Forskarteamet har slagit fast att det rör sig om ett människokranium genom att undersöka bakhuvudet på det inkompletta kraniet.

I samma grotta hittades även ett neandertalarkranium som har daterats till 160 000 år gammalt. Hur de bägge kranierna hamnat på samma plats är givetvis, med tanke på den förflutna tiden, oklart.

— Våra resultat visar på att Homo sapiens spridning från Afrika skedde tidigare än vad vi tidigare trott, över 200 000 år sedan, säger Katerina Harvati som är direktör för den paleoantropologiska avdelningen på Tübingens universitet.

Vissa forskare vill dock inte gå med på teamets slutsats. Kritiken gäller dels påstådd osäkerhet i dateringsmetoderna och att kraniet, i och med att det är inkomplett, inte med bestämdhet ska kunna klassas som ett människokranium.

Warren Sharp vid Berkeley Geochronology Center menar att teamets dateringsresultat uppvisar en rad värden som skiljer sig mycket åt, vilket enligt honom kan tyda på att radioaktivt uran, vars halveringstid nyttjas för dateringen, ”läckt” från benfragmenten och därmed gör dateringen osäker.

Källa:
Piece of skull found in Greece ‘is oldest human fossil outside Africa’


  • Publicerad:
    2019-07-10 22:35