INRIKES. Två båtgravar från vikingatiden har hittats i Gamla Uppsala. Det är ett unikt fynd enligt Anton Seiler på Arkeologerna.

Arkeologiskt fynd i Uppsala. Foto: Arkeologerna (CC-BY)

Två båtgravar upptäcktes i höstas vid en arkeologisk utgrävning i Gamla Uppsala. De fanns under de yngre lämningar som vid det tillfället undersöktes.

De båda gravarna tros vara från runt 900-talet. Den ena graven var skadad men i den orörda graven fann man en man, en hund och en häst. Det fanns fortfarande kvar järnbeslag från hästutrustningen, som man tror har varit mycket vacker.

Mannen har fått med sig personliga ägodelar som sin vapenutrustning med svärd, spjut och sköld men även en rikt utsmyckad kam.

Båtgravar är obrända gravar där människor begravts i båtar tillsammans med djur och föremål. Gravtypen är ganska ovanlig och ofta är det exklusiva gravgåvor i dem. Oftast brände man gravarna vid den här tiden.

— Det är en liten skara människor som begravdes på det här sättet. Man kan misstänka att det var framstående personer i det dåtida samhället eftersom båtgravar i allmänhet är väldigt sällsynta, säger arkeolog Anton Seiler.

Förutom båtgravens innehåll har man även hittat järnnitar och trädelar från plankorna båtarna byggdes av. Båten man tror var störst är den som var skadad, som ska ha varit sju meter eller längre.

I hela Sverige finns det bara ett tiotal kända båtgravfält. Enligt Anton Seiler är utgrävningen unik, då den senaste båtgraven som upptäcktes i området grävdes ut för 50 år sedan.

Källa:
Unika båtgravar hittade i Gamla Uppsala


  • Publicerad:
    2019-07-03 22:45