VIKINGAR. Arkeologer har hittat fragment från ett hundratal vikingasvärd i Estland.

Arkeologer har på två närliggande platser i norra Estlands kustlandskap hittat lämningar från ett hundratal vikingasvärd. Det handlar förutom fragment från svärd även om spjutspetsar.

Fyndet dateras till 900-talet och tros utgöra en så kallad kenotaf, ett gravmonument rest till minne av en avliden person vars kvarlevor gått förlorade eller gravsatts på annan plats.

Svärden uppges ha varit tveeggade vilket var den vanligaste typen av svärd under vikingatiden. Över 700 dylika har hittats i norra Europa. Nästan alla estländska fynd har hittats vid landets norra kust som ligger längs en av de skandinaviska vikingarnas handelsrutter.

Källa:
Fragments of 100 Viking swords unearthed in north Estonia


  • Publicerad:
    2019-09-30 19:35