NORDEN. Ny forskning visar att Norden redan på bronsåldern dominerade handeln med brons i Europa. Det rådde en högkultur, baserad på jordbruk, handel och plundring, som förebådade vikingatiden.

Ny forskning visar att Norden dominerade Europa redan under bronsåldern. Bilden visar ett bronsålderssvärd från mellan 1300 och 800 f Kr. Foto: Rama (CC BY-SA 3.0).

Ny forskning visar att det i Norden redan under bronsåldern 2 500 år före vikingatiden rådde en högkultur, präglad av båtfärder, handel, krigarideal och ett hövdingavälde med smak för dyrbara föremål, som dominerade Europa och som förebådar vikingatiden.

Det var ökad efterfrågan på brons som gjorde att handelslederna behövde läggas om över hela Europa. Detta passade nordborna omkring år 1 600 f Kr snabbt på att utnyttja.

För att framställa brons behövdes både koppar och tenn. Nordborna begav sig längs floden Weser till södra Tyskland och italienska alperna för att byta till sig koppar som de sedan förde till de brittiska öarna via Rhenfloden.

På de brittiska öarna bytte de till sig tenn mot en del av kopparen och återvände sedan hem till Norden med de eftertraktade metallerna. På detta sätt skaffade sig nordborna en central position i den europeiska handeln.

Även Jylland blev en aktör att räkna med då de med sin bärnsten, som värderades lika högt som guld, kunde byta till sig de bästa råvarorna för att tillverka brons och därigenom blev rikast i Europa. Bärnstenen användes till smycken och prestigeföremål över hela kontinenten.

Genom handeln uppstod en nordisk högkultur grundad på högavkastande jordbruk där överskottet plöjdes ner i handelsfartyg. Handelsfärder och plundringar men även ett idogt odlande av jorden, resulterade i ett ekonomiskt uppsving med starka paralleller till vikingatiden.

För att klara att bygga stora båtar och sätta krigare på dem, krävdes mycket arbetskraft och stora jordar. Det var äldste sonen som ärvde gårdarna, men de som inte ärvde kunde skaffa makt och rikedom genom att bli krigare.

De fria bönderna och krigarna utgjorde under bronsåldern och även på vikingatiden den högsta klassen och högst 20 procent av befolkningen. Det är dessa som begravdes i de praktfulla högarna.

Hövdingarna hade stor makt i ett system som byggde på makt från gudarna med rituella inslag.

När järnet kom behövdes inte längre bronset, vilket fick handelssystemet att omkring år 500 f Kr kollapsa. Efter hand gjorde den tekniska utvecklingen att det hårdare järnet kunde utvinnas och smidas och järnåldern tog över.

Norden kom under vendeltiden på 500-600-talet att åter blomstra då långväga handel och långfärder på nytt hamnade i centrum och grunden lades för vikingatiden och ännu en period av nordisk dominans i Europa.

Källa:
Den första ”vikingen” var en bronsåldersman


  • Publicerad:
    2019-11-19 17:15