VIKINGAR. Vid en utgrävning som pågår i Viggbyholm i Täby har spår av en över tusen år gammal vikingagård hittats. Man har även gjort fynd av olika föremål som pilspetsar, vridkvarnar och amulettringar.

Utgrävningen ska pågå under sommaren och hösten. Pressbild: Arkeologerna.

I Viggbyholm i Täby har man hittat spår av en över tusen år gammal vikingagård. Ett område om drygt 8 000 kvadratmeter grävs under sommaren och hösten ut av Arkeologerna, Statens historiska museer.

Kommunen ska bland annat bygga bostäder på platsen vilket är skälet till utgrävningen.

Det täckande torvlagret har avlägsnats och spår av hus och byggnader kan urskiljas, troligen från flera olika tidsepoker.

Vikingagården har legat vid en havsvik som skär in i landskapet, ett läge som John Hamilton på Arkeologerna bedömer som originellt.

— Det är nog ingen storgård utan snarare har den varit underlydande till en annan gård som ligger i närheten vid den här tiden och som heter Kjula eller Tjula och som nämns i de historiska källorna. Men det är en spännande plats, säger Hamilton.

Gårdens namn kan ha varit ”Vikby”, ett namn som redan under medeltiden nämns i skrift som benämning på en gård i området. ”Vikby” är även upphovet till namnet på stadsdelen Viggebyholm som är en förvrängning av det gamla namnet på bebyggelsen i viken.

Vikingagården kan vara föregångaren till den medeltida gården. Vissa fynd som arkeologerna gjort tyder på att det funnits en förhistorisk gård på platsen redan runt år 400-550 som sedan kan ha fortlevt in i vikingatid och medeltid.

— Vi har gjort en del medeltida fynd och hittat vad som ser ut som en medeltida huskonstruktion, där väggarna vilar på en grund av stenar istället för på resta stolpar som under vikingatiden. Vi diskuterar nu om platsen övergavs på vikingatiden eller om det fanns en gård där senare, säger Hamilton.

— Vi har hittat en del intressanta bruksföremål som speglar det vardagliga livet på gården, säger Hamilton.

Fynden består av föremål som amulettringar, vridkvarnar, pilspetsar, keramik och ett nålhus.

Nålhus var små cylindrar som tillverkades i ben eller metall och där man förvarade sina synålar av brons, järn eller ben. Sådana är ett vanligt fynd i vikingagravar och bars av kvinnorna som ett dräkttillbehör.


  • Publicerad:
    2020-07-19 12:30