Dagens datum 28 april: Denna dag 1937 grundas Volkswagen av den tyska nationalsocialistiska staten.

1937 grundas Gesellschaft zur Vorbereitung des Deutschen Volkswagens mbH, vad som senare (1938) kom att döpas om till Volkswagenwerk GmbH. Projektet var en av Adolf Hitlers många folkvänliga handlingar, som ett led i Kraft durch Freude (KdF, Kraft genom Glädje). I samband med att Volkswagen började sitt arbete skapades en helt ny stad i Niedersachsen med namnet Stadt des KdF-Wagens. De brittiska ockupanterna döpte sedan om staden till Wolfsburg, men Volkswagen finns än idag kvar i denna stad.

kdf-wagen1

Tanken med Volkswagen var att kunna erbjuda hela tyska folket billiga bilar av god kvalitet till samma pris som en lätt motorcykel, så att varje familj skulle kunna resa fritt. En ”volkswagen” (folkvagn), var en bil för hela folket. Projektet kom liksom så mycket annat gott i det tyska riket att till stor del försvåras på grund av det påtvingade världskriget, som gjorde att krigsproduktion fick ta överhanden. Projektet återupptogs dock senare och ”bubblan” har blivit en av de mest ikoniska bilarna genom historien.

Den nationalsocialistiska folkvagnen gjorde sedan filmkarriär. Här "Herbie" - världens mest kända Volkswagen Typ 1.

Den nationalsocialistiska folkvagnen gjorde sedan filmkarriär. Här ”Herbie” – världens mest kända Volkswagen Typ 1.

Det hela började sommaren 1932 när Adolf Hitler satt på en restaurang i München och skissade prototypen för vad som senare skulle bli Volkswagen typ 1, det som i folkmun kom att kallas för ”bubbla”, eller ”käfer” på tyska. Hitler gav sedan skiss till Jakob Werlin, chef för Daimler-Benz, med orden: ”Ta denna med dig och tala med personer som förstår mer om detta än jag gör. Men glöm det inte. Jag vill höra från dig snart om de tekniska detaljerna.”

Adolf Hitlers skiss från 1932.

Adolf Hitlers skiss från 1932.

Idén om en folkvagn var inte ny och andra hade gjort försök till att skapa en bil för arbetarna. Att köra bil var en lyx för de besuttna klasserna och endast en på femtio personer ägde en bil. Att genomdriva ett sådant projekt var dock någonting som visade sig omöjligt fram till att Adolf Hitler år 1933 började sätta planen i verket tillsammans med Ferdinand Porsche, en medlem i NSDAP och SS-man, som efter kriget skulle bli känd för sina lyxbilar.

Kravet var att bilen skulle ha plats för tre barn och två vuxna, att den skulle vara bensinsnål och ändå kunna färdas i 100 kilometer i timmen Tredje rikets stora motorvägssystem Autobahn. Den fyracylindriga motorn och chassit designades av Porsche, men även Hitler själv gjorde förändringar som bidrog till designen och till namnet, med kommentaren att man bara behöver titta på skalbaggen för att se naturlig strömlinjeform. Andra krav var att bilen skulle kosta mindre än 990 Reichsmark – kostnaden av en lätt motorcykel – att producera.

Adolf Hitler lägger grundstenen till Volkswagenverk den 26 maj 1938. Längst till höger i bilden syns Ferdinand Porsche.

Adolf Hitler lägger grundstenen till Volkswagenverk den 26 maj 1938. Längst till höger i bilden syns Ferdinand Porsche.

Bilen ifråga kom att kallas KdF-wagen (Kraft durch Freude-wagen), eftersom den var ett led i en lång rad folkvänliga åtgärder riktade mot främst den tyske arbetaren.

Förutom KdF-wagen bekämpade man spekulation och internationell valuta till fördel för handelskrediter (en avancerad form av byteshandel). Man grundade ett statligt verk som reglerade samt såg till att arbetares och arbetsgivares rättigheter följdes, ökade Tysklands självförsörjning, byggde ny infrastruktur, försåg barnfamiljer med barnbidrag, införde arbetsmiljöbestämmelser, byggde hundratusentals hus till unga familjer så att barnen slapp växa upp i städer och så vidare.

Vid krigsutbrottet 1939 fanns det i världen troligen inget mer välmående folk än det tyska, som för mindre än ett årtionde sen, fram till 1933, hade varit det fattigaste och mest demoraliserade folket i Europa.

Produktionskostnaden var en svår sak att lösa, men den 28 maj 1937 hade man under Deutsche Arbeitsfront byggt en egen stad för arbetare (KdF-Stadt) liksom en gigantisk fabrik vari man snart kunde påbörja produktionen av den tyska folkbilen.

kdf-wagen2

Produktion i Volkswagenverk.

Man gjorde motorn luftkyld istället för vattenkyld för att ingenting skulle kunna frysa och gå sönder i det stundom hårda tyska klimatet och man såg till att bilen var strömlinjeformad för att dra så lite bensin som möjligt, vilket gjorde att man med god effekt kunde använda den lilla motorn på mellan 25 och 50 hästkrafter (beroende på modell).

Över 300 000 personer kom att investera i projektet. Tyvärr hann man inte med mer än att tillverka en mängd prototyper samt 700 färdiga KdF-wagen innan Storbritannien och Frankrike förklarade Tyskland krig.

Vid krigsutbrottet 1939 kom KdF-stadt och Volkswagenwerk att ändras från folklig bilproduktion till att göra så kallade ”Kübelwagen”, en tysk motsvarighet till den amerikanska militärjeepen samt Schwimmwagen, en amfibiejeep. Under kriget kom 14, 000 Schwimmwagen och 52, 000 Kübelwagen att tillverkas.

Volkswagen Schwimmwagen.

Volkswagen Schwimmwagen.

Volkswagen Kübelwagen.

Volkswagen Kübelwagen.

År 1946, ett år efter kriget, blåstes dock nytt liv i projektet, då det fanns en ordentlig brist på civila fordon i det sönderbombade Tyskland. Vi är i dag bekanta med Volkswagens olika bilmodeller, bland annat de tre storheterna bubblan, golfen och passaten.

Tio år efter det förödande kriget hade över en miljon exemplar av Hitlers och Porsches bubbla tillverkats i det som nu kallades för Wolfsburg, och Volkswagen var nu en del av Tysklands växande export. 1955 började man tillverka en sportigare variant av bubblan med namnet Volkswagen Karmann Ghia. Den sista bubblan som tillverkades kom ut ur fabriken i Wolfsburg i januari 1978, men produktionen fortsatte i bland annat Brasilien och Mexiko ända fram till 2003. Få bilar har någonsin haft en sådan livslängd som den tyska Volkswagen.

kdf-wagen


  • Publicerad:
    2018-04-28 00:36