MELLANÖSTERN Irak kommer att få svårigheter i sina affärer med väst och multinationella företag. Detta efter att man röstat igenom lagstiftning som gör homosexuella relationer straffbara.

Samkönade relationer kommer i fortsättningen att kunna ge ett 15 års fängelstestraff i Irak. Detta efter att parlamentet igår godkänt en ändring på en lag gällande prostitution så att den också täcker handlingar som lyfter fram homosexualitet samt ”könsbyte” i ett positivt ljus. ”Kirurger” och andra individer som deltar i processer för att ”byta kön” på människor kan också få upp till tre år i fängelse under den nya lagen.

Parlamentets talman, Mohsen Al-Mandalawi, menar att lagen är till för att skydda samhällets ”moraliska struktur”.

— Det finns ingen plats för homosexualitet i Irak, profeternas, de rena imamernas och de rättfärdiga helgonens land, proklamerade Al-Mandalawi.

Handel med väst lider utan bögsex

Tidigare har ett annat lagförslag lagts fram där livstids fängelse och dödsstraff fanns med i skalan men nu har alltså 170 av 329 parlamentsledamöter röstat för att implementera det mildare lagförslaget.

Matthew Miller, en talesperson för det amerikanska statsdepartementet, uttrycker dock oro över Iraks nya lagstiftning. Han menar enligt CNN att lagen kommer ”allvarligt begränsa yttrandefriheten, hindra NGO:s [icke-statlig organisation, ofta judiska lobbygrupper reds. anm.] aktiviteter och minska Iraks dragningskraft för utländska investerare genom deras undergrävande av mänskliga rättigheter och ekonomisk mångfald”.

Vidare varnar han att internationella företag redan har signalerat att Iraks ekonomi kommer att drabbas om landet inte omfamnar bögsex.

— Respekt för mänskliga rättigheter och politisk och ekonomisk inkludering är centralt för Iraks säkerhet, stabilitet och framgång. Denna lagstiftning rimmar inte med dessa värden, säger Miller.