POLITIK Socialdemokraterna har nu tagit upp frågan om förkortad arbetstid. LO stödjer Socialdemokraterna i frågan medan Svenskt Näringsliv uttrycker ett starkt motstånd.

Frågan om kortare arbetsdagar har inte diskuterats på väldigt länge, men Socialdemokraterna har nu återigen tagit upp den. Socialdemokraterna har nu lyft fram arbetstidsförkortningar som ett möjligt förslag. Det var Annika Strandhäll, ordförande för S-kvinnor, som delade detta i en intervju med Ekot. Dock råder det delade meningar i frågan.

— Alla andra nordiska länder har genomfört arbetstidsförkortningar. Faktum är att i Sverige har vi det längsta arbetslivet i hela Europa, säger Strandhäll.

Även om Strandhäll avstår från att ge detaljer kring hur förslaget kommer att utformas, har partiet tillsatt elva arbetsgrupper som ska presentera förslag inom olika områden inför sommaren. Dessa förslag ska sedan diskuteras och röstas om på partiets kongress. LO:s avgående ordförande, Susanna Gideonsson, har också markerat sitt stöd för förkortad arbetstid och uppmanar LO att driva frågan med full kraft.

Emellertid har Socialdemokraternas initiativ mött kraftigt motstånd från Svenskt Näringsliv, arbetsgivarorganisationen som representerar privata företag i Sverige. Mattias Dahl, vice vd för Svenskt Näringsliv, tycker att förslaget är dåligt och hävdar att en förkortad arbetsvecka skulle minska svensk produktivitet med 8 procent, vilket motsvarar en årlig BNP-förlust på 509 miljarder kronor enligt deras egna beräkningar.

— Det skulle göra oss alla som individer och som samhälle fattigare, säger Dahl.

Även om Vänsterpartiet och Miljöpartiet stöder tanken på lagstadgade arbetstidsförkortningar, finns det för närvarande ingen politisk majoritet i riksdagen för att genomföra en sådan förändring.