POLITIK Regeringen har nu tillsatt en utredning för att analysera om man skulle kunna återkalla fler uppehållstillstånd på grund av brott och brister i levnadssätt. Regeringen och SD vill se skärpta krav på ett ”hederligt levnadssätt”.

Regeringen och Sverigedemokraterna vill se skärpta krav på ”hederligt levnadssätt” och har nu tillsatt en utredning som ska analysera hur man kan återkalla fler uppehållstillstånd på grund av brott samt andra ”brister i levnadssätt”. Det ska till exempel kunna röra sig om saker som bidragsfusk, missbruk av välfärdssystemen, skulder till det allmänna eller enskilda, eller association eller deltagande i gängkriminalitet

— En grundförutsättning för en framgångsrik integration är att människor som vill bo i Sverige rättar sig efter grundläggande normer och lever på hederligt och skötsamt sätt, säger migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M).

I Tidöavtalet använde man begreppet bristande vandel, som då innefattade till exempel prostituerade och missbrukare. I den nya utredningen finns det dock inga direktiv om prostitution.

— Vi tar inte sikte på att man ska utvisa utsatta personer. Det handlar snarare om personer som utsätter utsatta människor för brottslig verksamhet eller agerar på ett stötande sätt, säger Maria Malmer Stenergard. 

Utredningen innehåller däremot en skrivelse om missbruk.

— Men då ska man också ta hänsyn till substansberoende, säger Malmer Stenergard.

Hon säger att det återigen inte handlar om utsatta människor utan människor som lever på ett ohederligt sätt. Utredningen tar även upp ”yttranden som kan hota demokratin” eller vara systemhotande. Där nämner man den så kallade LVU-kampanjen som exempel.

— Den är systemhotande för Sverige och påverkar socialtjänstens möjlighet att ingripa för att hjälpa utsätta barn. En grundförutsättning för en framgångsrik integration är att människor som vill bo i Sverige rättar sig efter grundläggande normer och lever på hederligt och skötsamt sätt, säger Maria Malmer Stenergard.