UNDERSÖKNING Bara 1,7 procent anser att regeringen är helt rätt ute.

Sammanlagt 91,31 procent tror inte på regeringens strategi för att bekämpa gängen och 74,84 procent anser att den enda lösningen är att helt enkelt skicka ut de rasfrämlingar som utgör gängen. Av de övriga som svarat att de inte tror på regeringens strategi är det mer vanligt att man tror att åtgärderna inte kommer vara effektiva än att de är kontraproduktiva.

8,68 procent har svarat att de i någon mån tror på regeringens strategi, men de flesta av dem har svarat att regeringens åtgärder inte är tillräckliga. Endast 1,7 procent tror på regeringens strategi som den ser ut nu.

Veckans fråga är nu avslutad. En ny fråga kommer komma upp under kvällen.

Så här såg Veckans fråga ut:

Hårdare straff, samarbete med Försvarsmakten och utökade polisiära befogenheter i form av mer övervakning, visitationszoner och vistelseförbud, det är något av vad regeringen presenterat för att lyckas bekämpa gängen.

Många nationella befarar att strategin kommer att vara ineffektiv och bara kommer ge systemet mer redskap till att användas den nationella oppositionen. Andra menar att strategin kommer att ge resultat eller att det behövs ännu hårdare tag. Eller är kanske total repatriering den enda tänkbara lösningen för att stoppa gängen?

Diskutera gärna i Nordfronts fristående chattgrupp på Telegram.

Är regerings strategi för att bekämpa gängen effektiv?

  • Nej, den enda lösningen är total repatriering (74,84%, 1190 röster)
  • Nej, det kommer inte ge någon effekt (11,82%, 188 röster)
  • Ja, men det behövs ännu hårdare tag (6,98%, 111 röster)
  • Nej, den kommer ge motsatt effekt (4,65%, 74 röster)
  • Ja, den kommer ge resultat (1,7%, 27 röster)
  • Totalt 1590 röster.

Frågan avslutades 2023-10-22. Det går inte längre att rösta.