GEOPOLITIK Den utrikespolitiske expertanalytikern John Mearsheimer har intervjuats om hur han ser på framtiden med anledning av de pågående konflikterna i världen.

John Mearsheimer är professor i statsvetenskap och bland annat känd för att vara en av författarna till boken ”The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy”, som kritiserar det sionistiska inflytandet över amerikansk utrikespolitik.

Han är en anhängare av den ”realistiska skolan” inom studiet av internationella relationer, en inriktning som gör gällande att utrikespolitik främst måste analyseras ur ett maktperspektiv för att man ska kunna förstå samspelet mellan olika stater och ta fram och förespråka en rationell och fungerande utrikespolitik.

Realisterna står i konflikt med liberala tänkare som istället förespråkar den liberala världsordningen som ett ideal som måste påtvingas så många andra stater som möjligt.

I en ny intervju med Paul Buitink från Reinvent Money uttalar sig Mearsheimer om läget i världen idag och siar om framtiden.

Bland annat gör Mearsheimer följande poänger i intervjun:

  • USA styr Europas utrikespolitik i utbyte mot militärt beskydd.
  • Ryssland kan inte erövra hela Europa och vill därför inte heller göra det, man har inte sådana planer. När politiker och journalister (propagandister) i väst påstår det ljuger man för att skapa entusiasm för kriget i Ukraina.
  • Ryssland kommer vinna i Ukraina. EU och Nato kommer tappa anseende. Nationalism kommer växa och utmana de liberala regimerna som frodats under den USA-ledda unipolära epoken efter kalla kriget, som nu börjar ta slut.
  • Israel håller på att försämra sin situation i Mellanöstern, vilket kan dra in USA i konflikter. USA riskerar också att dras in i konflikter med Kina.
  • Israel ligger bakom konflikten mellan Israel och Iran, men även detta ljuger medier och politiker i väst om.