DUBBLA MÅTTSTOCKAR Om EBU:s försök att framställa bannlysningen av symboler upplevda som hot av makthavare som ett generellt förbud mot politiska symboler.

Inför stundande Eurovision Song Contest 2024 i Malmö den 4-11 maj har världens största sammanslutning för nationella TV- och radiobolag, European Broadcasting Union (EBU) arbetat för högtryck.

Arrangemanget befaras utsättas för protester mot Israels krigföring i Gaza och arrangörerna ser det som sin plikt att minimera risken för, och omfattningen av, manifestationer i och i nära anslutning till den arena som Eurovisionen nyttjar.

Bakgrund: Fick äta upp förra förbudet

Inför Eurovision song contest i Stockholm 2016 satte EBU ihop en förteckning över flaggor bannlysta på evenemangs-arenan Globen. Här återfanns till exempel IS:s fana, den samiska och den walesiska fanan.

Unionen fick dock snart ge vika för kraftiga protester från walesiskt respektive norskt håll, då Storbritanniens tävlande visade sig komma från Wales, medan den artist som representerade Norge befanns ha samiskt ursprung.

Visa av denna erfarenhet har man från EBU:s håll i år tillkännagivit att endast deltagarländers fanor får införas på evenemangsarenan. Samtliga övriga nationsfanor, andra fanor, skyltar eller andra ”symbolbärande objekt” kommer att betraktas som ”potentiellt politiskt laddade” och förvägras inträde till arenan. Enligt ett senare tillägg gäller detta förbud även för samtliga övriga objekt som ”kan antas störa ett lyckat evenemang

Civilisationsuppbärande sodomi-fanor och problematiska meloner

Ett unikt undantag görs dock för den subversiva symbol som av homolobbyn döpts till pride-flaggan – vilken kommer att släppas in, såvitt inga tecken tyder på att den kommer att ”användas i en politisk kontext”.

På temat ”förbjuden frukt” så har vattenmelonen förutom att ha förekommit i ”rasistiska nidbilder” på temat ”afrikaner & matvanor” även nyttjats som en pro-palestinsk symbol med potential att ”irritera israeler” och lär därför inom unionen ha diskuterats som en möjlig kandidat till ”bannlyst födoämne” i Eurovision-sammanhang.

Den politiska frukten vattenmelon

När två till vattenmeloner utklädda kvinnor vid melodifestivalens deltävling i Scandinavium i februari tillsammans höll upp en skylt med texten ”Glöm inte Gazas barn” sågs deras förklädnad som minst lika graverande som deras skrivna budskap, och de fördes bort av vakter.

EBU har klargjort sin avsikt att förhindra att något liknande ska behöva inträffa i Malmö och har förbundit sig att ”ha järnkoll” på publiken. Problemet kan då bli medverkande artister som säger, visar, tänker eller äter något pro-palestinskt i green room – där vakters bortförande av artister skulle kunna skada hela evenemangets renommé.