EUROVISION Genom att dra fram en palestina-sjal ur sin rockärm visar sångaren sitt stöd på ett sätt som skulle ha kastat ett löjets skimmer över ingripande vakter.

Inom European Broadcasting Union (EBU) har man ”befarat” att årets upplaga av Eurovision kan komma att utsättas för protester mot Israels massmord på palestinier i Gaza. På tisdagen besannades dessa farhågor.

Efter att ha dragit lärdom av de förbud mot den samiska respektive walesiska fanan, som man i Stockholm 2016 först utfärdade, men sedan tvingades dra tillbaka, beslutade man att i år är endast de deltagande ländernas respektive fanor välkomna. Man fann det senare nödvändigt att vara lite mer exkluderande än så. Förvägrade tillträde till evenemanget är i år:

  • samtliga nationsfanor för länder som ej deltar i Eurovision.
  • samtliga övriga fanor, skyltar eller andra ”symbolbärande objekt”.
  • samtliga övriga objekt som ”kan antas störa ett lyckat evenemang”.

I en artikel som bland annat avhandlar regelvidrigt tillåtna sodomifanor och smygförbjudna vattenmeloner varnade Nordfront förra veckan specifikt för deltagande artisters brott mot någon av dessa regler – då vakters ingripande mot publikens idoler i den gröna zonen skulle riskera ge hela evenemanget dåligt rykte.

Under tisdagens semifinal valde sångaren Eric Saade under sitt framförande av låten ”Popular” att visa sitt stöd för Palestina genom att dra fram en palestinasjal ur sin ena jackärm – en gest som uppmärksammats i medier världen runt. ”Bröt han mot angivna regler eller kringgick han dem?”, frågas det. En fråga omöjlig att ge ett objektivt svar på, givet varierande syn på vilka objekt som är ”politiska symboler”.

Från arrangörernas håll beklagar man hursomhelst protesten och i judiska medier världen över fördöms den.